Suomen epidemia 27. joulukuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Tartuntojen kasvu on kiihtynyt noin 4.9 prosenttiin päivässä = 4.2x kuukaudessa. HUS:n osuus tartunnoista on ruvennut pienenemään, eli Omicronin kasvu on siirtynyt pääosin muualle Suomeen.

  Aikavälille 25.12.-27.12. THL ilmoitti 3649 tartuntaa, poisti 0, ja raportoinnin viive kasvoi 3863 tartunnalla (suuri luku johtuu siitä, että otin HUS:n mukaan. HUS:n osuus viiveen muutoksesta on 9743-7019=2724).

   Aikaväli 25.12.-27.12.: muuttumattomalla viiveellä laskettu (eli sairaanhoitopiirien lukuihin perustuva) uusien tartuntojen määrä on 3649+0+3863 =7512 =552+502+6458 (24.12.-26.12., punainen viiva).

    Kun viikkoa aikaisemmin (18.12.-20.12.) sama luku oli 6082, niin viikossa tartuntojen määrä on kasvanut 7512/6082 = 23.5 prosenttia eli power(7512/6082,1/7) = 3.1 prosenttia päivässä.

     Vielä yksi huomio. Nyt kun jono testaukseen on pidentynyt noin 2 päivään, niin testit kuvastavat siis tilannetta 2 päivää aikaisemmin, eli tartuntojen kasvu on todellisuudessa nopeampaa kuin tässä kuvassa. Lasken tämän vaikutuksen.

      Tässä linkit joulukuun ja epidemian seurantaan.

       Omicron-ennuste on siirtynyt eteenpäin, ja arvio lopullisesta osuudesta kaikista tartunnoista on noussut 92 prosenttiin. Kasvua on alkanut siirtymään HUS:n alueelta muihin sairaanhoitopiireihin, joiden osuus tartunnoista nousee.

        Sairaanhoidossa olevien määrä nousi selvästi joulun aikana. Kasvu tuli HYKS erityisvastuualueen erikoissairaanhoidosta, jossa sairaanhoidossa olevien määrä nousi 42 prosenttia yhdessä päivässä (27.12.).

         Muilla erityisvastuualueilla ei vielä näy vastaavaa nousua sairaanhoidon ilmaantuvuudessa.

          Yli 80-vuotiaiden kuolemien määrä on lähtenyt tulemaan alas voimakkaasti kolme viikkoa sen jälkeen, kun yli 80-vuotiaita ruvettiin rokottamaan selvästi nopeammin 6.11. alkaen.

           Yli 80-vuotiaiden 2. rokotukset alkoivat vanhenemaan heinäkuun puolivälissä. Elokuun puolivälissä noin puolet yli 80-vuotiaiden saamista 2. rokotuksista oli yli 3 kuukautta vanhoja.

            Runsas viikko tämän ajankohdan jälkeen (25.8.2021) THL oli sitä mieltä, että 3. rokotuksen rokotusväli voisi olla 1-2 vuotta 2. rokotuksen jälkeen, ja että osalle tarjottaisiin rokotuksen sijaan "luonnon uudelleen kohtaamista".

             Yli 80-vuotiaiden kuolemien määrä alkoi nousemaan noin kuukausi sen jälkeen, kun mediaani yli 80-vuotiaan saama rokote oli yli 3 kuukautta vanha. Määrä 5.9-kertaistui 72 päivässä (14.9.-26.11), eli kasvuvauhti oli 2.49% päivässä = 2.1x kuukaudessa.

              Tuloksena oli 81 päivää kestänyt ajanjakso (17.8.-6.11.2021), jonka aikana yli puolet 80-vuotiaiden rokotuksista olivat yli 3 kuukautta vanhoja, mutta heitä ei oltu aloitettu ripeästi rokottamaan 3. kertaan.

               Noin kuukauden viiveellä (15.9.-26.11.) yli 80-vuotiaiden kuolemien määrä 5.9-kertaistui. Kuolemien määrä rupesi laskemaan jyrkästi sen jälkeen, kun yli 80-vuotiaiden massarokotusten alkamisesta oli kulunut kolme viikkoa.

                3. rokotusten antamisessa on ollut taukoa joulun aikana niin Suomessa kuin muuallakin.

                 Suomi on edelleen Länsi-Euroopan toiseksi viimeisellä sijalla 3. rokotusten antamisessa.

                  Sitten takaisin tartuntoihin. THL raportoi vain noin puolet sairaanhoitopiirien joulun aikana raportoimista tartunnoista. Käydään läpi ne sairaanhoitopiirit, jotka raportoivat itse. Ensin HUS.

                   Tässä HUS:n arvioidut tartunnat. Arvioidut päivittäiset tartuntojen määrät on nyt lisätty. Se, että tartuntojen määrä näyttää laskeneen joulun aikana, saattaa johtua useasta syystä:

                    1) testauksen viive: testiin pääsyä joutuu odottamaan noin 2 päivää 2) näytteenoton ja testien prosessoinnin välinen viive: näytteet on otettu, mutta odottavat käsittelyä 3) raportoinnin viive (parantunut huomattavasti viimeisen vuoden aikana) 4) vähemmän tehtyjä testejä

                     Kun katsoo sairaanhoitopiireissä tehtävien testien määrää, niin ei uskoisi että Omicron leviää parhaillaan. Lapissa ja Länsi-Pohjassa testien määrät ovat ilmeisesti antigeenitestien käytön myötä 2x muu Suomi, ja HUS on kivunnut kaikkien aikojen ennätykseen. Mutta muualla?

                      Positiivisten osuus nousee noin joka toisessa sairaanhoitopiirissä. Korkeimpana on Pirkanmaa (eikä HUS - hyvä suoritus HUS:n osalta). HUS:n osalta käyrä tulee nousemaan kohti HUS:n johdon mainitsemaa 29.9 prosentin tasoa.

                       Jokaisessa sairaanhoitopiirissä, jossa positiivisten osuus ei nouse, positiivisten osuus on myös maan keskiarvon alapuolella. Tästä joukosta löytyvät myös ne piirit, joissa testataan eniten - paitsi suhteessa tartuntoihin - niin myös suhteessa väestöön (Lappi ja Länsi-Pohja)

                        Jaa sosiaalisessa mediassa

                        Arkisto