Suomen epidemia 23. marraskuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Tartuntojen, positiivisten osuuden ja kuolemien voimakas kasvu jatkuu. Tänään THL ilmoitti ensimmäisistä alle 20-vuotiaiden kuolemista.

  Päivittäisten kuolemien määrä alkoi nousta noin kaksi viikkoa sen jälkeen, kun hallituksen Nyt saa elää -strategia tuli voimaan 6.9.2021. Tänään ilmoitettiin 5 uutta kuolemaa.

   Suomessa on nyt kuollut 25 alle 30-vuotiasta, joilla oli korona kuollessaan. Näistä 19 (76%) on poistettu. Tänään ilmoitettiin kaksi alle 30-vuotiaan kuolemaa, ja deletointien jälkeinen luku nousi ensi kertaa yli 5:n tasolle (25-19=6).

    THL:n koronakartan sivuilla ei kuitenkaan näy mitään, vaikka luku on yli viiden. Kuolemia on siis tapahtunut vähintään 2 eri ikäryhmässä niin, että yhdessäkään ikäryhmässä määrät eivät ylitä viiden rajaa.

    Myöskään avoimessa tietokannassa ei ole ilmoitettu yhdellekään alle 30-vuotiaiden ikäryhmälle yhtään kuolemaa, vaikka alle 30-vuotiaiden kuolemia on deletointien jälkeen yhteensä kuusi.

     Tänään THL ilmoitti 1088 tartuntaa, poisti 2, ja otti viivettä kiinni 228 tartunnan verran. Muuttumattomalla viiveellä laskettu (eli sairaanhoitopiirien lukuihin perustuva) uusien tartuntojen määrä = 1088+2-228 = 862 (5.1% enemmän kuin viikko sitten).

      Sekä tartuntatautirekisterin (TTR) että muuttumatomalla viiveellä laskettujen tartuntojen kasvu kiihtyy. Regressio seuraa TTR:n viivaa (tummansininen) varsin hyvin.

       Suomen epidemia on saavuttanut ennennäkemättömät mittasuhteet. Tartuntojen kasvu kiihtyy koko ajan.

        Myös tartuntojen muutos (1. derivaatta = vaaleanpunainen) kiihtyy koko ajan. Myös 2. derivaatta kasvaa kiihtyen, eli myös 3. ja 4 derivaatta ovat plussan puolella. Eksponentiaalinen kasvu.

         Sairaanhoidon määrien ja positiivisten osuuden perusteella laskettu todellisten tartuntojen määrä on nyt noussut noin 3000 tartuntaan (2.5x todettujen tartuntojen määrä).

          Testien määrän nousu on hidastunut. Testien määrä on 3.11. - 19.11. kasvanut 1.5 prosenttia päivässä = 1.5x kuukaudessa. Tartuntojen määrä kasvoi samalla aikavälillä 1.8-kertaista vauhtia (2.7% päivässä = 2.2x kuukaudessa).

           Positiivisten osuus on viimeisen kuuden päivän aikana (12.11.-18.11.) noussut 2.9 prosenttia päivässä = 2.4x kuukaudessa.

            Pohjois-Pohjanmaalla on maan selvästi korkein positiivisten osuus, joka nousee koko ajan. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla on rokotettu yli 60-vuotiaita 3. kertaan selvästi hitaammin kuin Suomessa keskimäärin.

             Positiivisten osuuden nousuvauhti on ollut marraskuun aikana nopeinta Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Keski-Pohjanmaan tilanne on kehittynyt parhaiten.

              Niissä sairaanhoitopiireissä, joissa positiivisten osuus on koko maan keskiarvon alapuolella, viivat eivät myöskään juuri nouse. Täältä löytyvät myös ne sairaanhoitopiirit, joissa ilmaantuvuuden nousu on ollut hitainta. HUS saa erikoismaininnan.

               Niissä sairaanhoitopiireissä, joissa testataan eniten suhteessa väestöön, testataan myös eniten suhteessa tartuntoihin, ja niissä on pienempi ilmaantuvuus kuin niissä sairaanhoitopiireissä, missä testataan vähemmän.

                Vähiten testaavien joukosta löytyvät melkein kaikki ne sairaanhoitopiirit, jossa ilmaantuvuus ja positiivisten osuus nousee nopeinta vauhtia.

                 3. rokotusten hyvin alkanut ylösveto viikko sitten on päättynyt. Iso epidemia tulossa ja rokotusten määrät eivät nouse: viittaa siihen, että epidemia tulee koko voimallaan.

                  Tässä on muuten hyvin rakennettu saitti, josta löytyy paljon kunta- ja sairaanhoitopiirikohtaista tietoa.

                  Sekä pääkaupunkiseutu että Varsinais-Suomi toivat voimaan - laajan maskisuosituksen - laajan etätyösuosituksen. Nämä tulevat hidastamaan tartuntojen kasvua.

                  Efektiivinen rokotuskattavuus laskee Suomessa. Väheneminen alkoi tasan kuukausi sitten, eivätkä kolmannet rokotukset ole auttaneet. Syy on 3. rokotusten todella hidas vauhti. 3. rokotuksia pitäisi antaa 1.69/0.84 = 2x enemmän, jotta aleneminen edes pysähtyisi.

                   Tässä koko maan efektiivinen rokotuskattavuus ikäryhmittäin. Niiden ihmisten määrä, jotka ovat saaneet 2. tai 3. rokotteen niin äskettäin, että sen teho ylittää 80 prosenttia, vähenee koko ajan. Vain yli 80-vuotiailla suhdeluku on hieman ruvennut nousemaan.

                    Nopeimmin 3. rokotuksia antaneiden sairaanhoitopiirien joukossa on aika lailla samat sairaanhoitopiirit, jotka ovat myös testanneet eniten suhteessa väestöön ja suhteessa tartuntoihin. Siinä ovat melko hyvät kriteerit, joilla sairaanhoitopiirit voidaan laittaa järjestykseen.

                     Kymenlaakso on ylivoimaisesti maan hitain 3x rokottaja, ja Pohjois-Pohjanmaa toiseksi hitain. Tällä vauhdilla Kymenlaaksossa on saatu kaikki yli 60-vuotiaat rokotettua (23.11.-17.11.)/(0.0342-0.0214) x (1-0.0342) = 452 = 1.5 vuodessa. Pohjois-Pohjanmaalla yhdessä vuodessa.

                      3. rokotukset ovat hidastuneet. Nykyisellä vauhdilla kaikki Suomen yli 60-vuotiaat on rokotettu (23.11.-17.11.)/(0.0791-0.0533)x(1-0.0791) = ensi juhannuksena.

                       Tartuntojen Gompertz -ennusteen määrät ovat tulleet reilusti alas. Epidemian kasvun ihan vähäinen hidastuminen nyt johti siihen, että koko ennusteen tartuntojen määrä väheni noin 44000 tartunnalla.

                        Syy Gompertz-tartuntaennusteen pienemiseen on tässä. Vaikka tartuntojen kasvu kiihtyy, kun lukuja verrataan 7 päivän takaisiin lukuihin, niin yhden päivän aikana tapahtunut kasvu on heikentynyt.

                         Samasta syystä koko epidemian (2021-2022) kuolemien ennuste väheni 177 kuolemalla. Johtopäätös: jos nyt saadaan hidastettua epidemiaa edes aivan vähänkin, säästytään todella suurelta määrältä turhia tartuntoja, sairaanhoitopäiviä ja kuolemia.

                          Sairaanhoidon maksimi on tullut noin 2800 potilaasta noin 2300 potilaaseen. Sairaalapäivien määrä tuli alas noin 17000 päivää = 46 vuotta.

                           Tämä löytyy marraskuun ketjun alta jatkossa.

                            Jaa sosiaalisessa mediassa

                            Arkisto