Suomen epidemia 19. lokakuuta 2020 Ilkka Rauvola Päivitetty

Uusien tartuntojen kasvu hidastuu edelleen. Nyt viikon keskimääräinen kasvu on jo negatiivinen (-0.4 prosenttia päivässä eli -11% kuukaudessa).

  Tänään THL ilmoitti 131 uutta tartuntaa (punainen). Lisäksi sairaanhoitopiirit ovat ilmoittaneet 137 tartunnasta, jotka eivät vielä näy THL:n luvuissa (vaaleanpunainen). Keskiviikkona 7.10. saavutetun tartuntojen huipun jälkeen tilanne on muuttunut nopeasti.

   Tänään 131 uutta tartuntaa, joista 75 prosenttia HUS-alueelta eli melkein 2.5 kertaa HUS-alueen osuus väestöstä (31%). Vaasa ei ole enää pahin uusissa tartunnoissa (vaikka ilmaantuvuudessa kyllä edelleen).

    Ne sairaanhoitopiirit, jotka kertovat tilanteesta päivittäin (Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlakso, Etelä-Savo, Itä-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Vaasa, Kainuu ja Lappi) edustavat noin 37 prosenttia väestöstä ja 30 prosenttia tartunnoista viimeisen kuukauden aikana.

     Jos halutaan saada parempi kuva epidemian etenemisestä, niin kaikkien SHP:iden olisi hyvä kertoa 1) kumulatiivinen tartuntojen määrä (esim. Vaasa, Kanta-H, Lappi) 2) kum testien määrä (esim. Etelä-P) 3) jäljityksen onnistumisprosentti viimeisen viikon aikana (esim. Päijät-H)

      Jos se 137 tartuntaa jaetaan 30%:lla (niiden SHP:den, jotka raportoivat lukuja, osuus tartunnoista 30 päivän aikana), saadaan 457, eli noin 2.5 päivän tartuntoja vastaava summa. Tämä on karkeasti samaa luokkaa kuin THL:n raportoinnin viive (95% raportoitu alle 4 päivässä).

       Eli - ne SHP:den raportoimat 137 tartuntaa ovat linjassa THL:n raportoinnin viiveen kanssa (4 päivää), eli tilanne on sinänsä OK - me saamme epidemiasta paljon paremman kuvan, jos kaikki SHP:t alkavat raportoida samalla tavalla kuin ne, jotka jo nyt raportoivat

        Viimeisen kahden viikon aikana THL on ilmoittanut yhteensä 2853 tapausta. Vaasan ja HUS:n lisäksi Keski-Suomen epidemia on ollut paha.

         14 päivän ilmaantuvuus nousee vielä (paksu sininen viiva), mutta sen muutosnopeus (paksu punainen) on ruvennut pienenemään nopeammin. 7 päivän ilmaantuvuudessa (ohuet viivat) muutos näkyy vielä selvemmin.

          Rt on tällä hetkellä 0.96 @solanpaa :n mukaan. Edellisen kerran se on ollut tällä tasolla 30. kesäkuuta (0.95). Tilanne ei ole kuitenkaan ohi: 3-5 päivää syyslomien päättymisen jälkeen nähdään lomien vaikutus.

           Tässä ilmaantuvuus kaksi päivää sitten. Sairaanhoitopiirien kesken on merkittäviä eroja siinä, missä määrin ja kuinka nopeasti ne julkaisevat tietoja oman alueensa epidemiasta. Kuvaan on merkitty arvio SHP:n raportoinnin ajantasaisuudesta.

            Tästä kuvasta näkee, kuinka paljon eri puolella Suomea testataan suhteessa väestöön.

             Eniten suhteessa väestöön on kumulatiivisesti (eli koko epidemian alusta alkaen) testattu Lapissa ja vähiten Vaasan sairaanhoitopiirissä.

              Positiivisten testitulosten osuus antaa viitteitä siitä, kuinka paljon testataan suhteessa uusiin tapauksiin. Tilanne on toistaiseksi paranemassa.

               Tässä näkyy kumulatiivinen testien määrä per kumulatiivinen tartuntojen määrä. Tästä näkyy, miten epidemian iskiessä testaus on joutunut antamaan periksi. Sieltä se kykenee nousemaan, kuten esim. Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Eri SHP:den välillä on isoja eroja.

                Jaa sosiaalisessa mediassa

                Arkisto