Suomen epidemia 18. heinäkuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Tartuntojen kasvu pysyy 3.7 prosentin tasolla (3x kuukaudessa). 15-24 -vuotiaiden kasvu hidastuu hieman. Kainuussa ilmaantuvuus nousee nopeasti.

  Tänään THL ilmoitti 180 tartuntaa, ei poistanut yhtään, ja tunnettu raportoinnin viive kasvoi 54 tartunnalla. Muuttumattomalla viiveellä laskettu uusien tartuntojen määrä on 180+0+54=234 (punainen viiva).

   15-29 -vuotiaiden saamien tartuntojen kasvu on hieman hidastunut. Voi olla että nopeasti kasvaneista tartuntojen määristä tehdyt uutiset vaikuttavat nyt. Mutta luvut siis kasvavat edelleen.

    HUS:n alueen ilmaantuvuus on 5.-15.7. kasvanut keskimäärin 6.7 prosenttia päivässä (7x kuukaudessa), eli noin kaksi kertaa niin nopeasti kuin koko maan ilmaantuvuus. 15-29 -vuotiaiden osuus tartuntojen kasvusta on nyt noin 80 prosenttia.

     Kuvassa näkyy hyvin, miten 15-19 -vuotiaat dominoivat HUS:n alueen tartuntojen kasvua vielä noin viikko sitten, mutta sen jälkeen 20-29 -vuotiaiden osuus on kasvanut. Baarit ovat auki, ja 15-19 -vuotiaat ovat kotikaranteenissa.

      Sitten UK:n pariin. Siellä hallitus päätti poistaa lähes kaikki rajoitukset tilanteessa, missä tartunnat, sairaanhoidon tarve, hengityskoneessa olevien määrä ja kuolemat ovat kasvaneet eksponentiaalisesti toukokuun lopusta lähtien.

       Englannin hallitus julkisti suunnitelman 5. heinäkuuta.

        Tätä ennen Englannin CMO Chris Whitty (eli Englannin Mika Salminen) antoi puhtaan laumasuojastrategian mukaisen lausunnon: "jos pidämme rajoitukset nyt päällä, niin me vain lykkäämme 4. aaltoa".

        Suomen Mika Salminen puolestaan antoi täsmälleen samanlaisen laumasuojastrategian mukaisen lausunnon keväällä 2020, kun THL ajoi laumasuojaa isolla mediakampanjalla. Tällaisia artikkeleita oli paljon.

        THL:n laumasuojakampanja päättyi pääministerin ilmoitukseen 15.5.20 siitä, että Suomi siirtyy torjuntaan. Oli lähellä, että tänne olisi tullut Ruotsin tyylinen tilanne, virkamiehet olisivat johtaneet epidemiaa, ja kuolemia olisi tullut 5-7x enemmän.

         Takaisin Englantiin. Tänään 18.7. chief medical officer Chris Whitty näyttää ruvenneen empimään, josko päätös laumasuojastrategiasta sittenkään on se oikea. Sairaanhoidossa olevien määrä voi nousta "pelottavan suureksi".

          Kun katsoo lukuja, niin näyttää siltä että Englannin päätös yksinkertaisesti tuli liian myöhään. Paras hetki poistaa rajoitukset olisi ollut huhtikuussa, kun tartuntojen määrä oli mahdollisimman pieni ja Deltaa ei vielä ollut. Kahden kuukauden odottelu tullee kostautumaan.

           Nyt Englannissa on jouduttu tilanteeseen, missä sekä sairaanhoidossa olevien määrä että hengityskoneessa olevien määrä kasvavat jo nopeammin kuin tartunnat. Vain kuolemien määrä vähenee (mutta voi johtua raportoinnin viiveestä).

            Englannissa @uksciencechief on tehnyt ennusteen epidemiasta. Sen base case -skenaarion mukaan tartuntoja tulee vajaa miljoona päivässä noin 3 viikkoa sen jälkeen, kun rajoitukset on poistettu, eli 20x nykyinen määrä. Sivu 16.

            Englannin base case -skenaarion mukainen tartuntojen määrä on maksimissaan noin 15 kertaa niin suuri kuin viime joulukuussa epidemian ollessa pahimmillaan (61000). Noin 20% asukkaista saa tartunnan. Seuraavan variantin kanssa ilmeisesti sama kuvio uudelleen. #HerdImmunity

             Worst case löytyy sivulta 101. Sen luvut ovat noin 2 kertaa niin suuret kuin base case -skenaariossa. Karkeasti 40-50 prosenttia asukkaista sairastuu 10 kuukaudessa, ja sairastetun taudin antama suoja seuraavaa varianttia vastaan (joita tulee 4 kuukauden välein) on heikko.

              Base case -skenaariossa ("central") sairaalaan otettujen määrä nousee noin kaksi kertaa niin korkealle kuin tähän mennessä pahimmillaan tammikuussa 2021. (Silloin sairaalat taisi kyllä jo olla melko täynnä, ja henkilökunta melko työllistetty.)

               Worst casen mukaan sairaalaan päivittäin otettujen potilaiden määrä nousee nelinkertaiseksi verrattuna tammikuun 2021 huippuun. Tämä vastaa Suomessa noin 1600 uutta potilasta joka päivä epidemian huipulla. (Onko meillä tällaista kapasiteettia?) #HerdImmunity

                Englannissa kuolemien määrä nousee base casen mukaan noin 10 prosenttia viime talven huipun alapuolelle. Kuolemien huippu on noin 5 viikkoa sen jälkeen, kun rajoitukset on poistettu.

                 Worst casen mukaan kuolemien määrä nousee noin 2.5 kertaa tammikuun 2021 huipun yläpuolelle. Tämä vastaa noin 240 kuolemaa päivässä Suomessa, jossa maksimi tähän mennessä 8 päivässä (eli noin 25 kertaa enemmän). #HerdImmunity

                  Englannissa tehdään testejä 16 x 61 =976000 testiä päivässä. Testaus joutuu antautumaan. Eli base case -skenaariossakin positiivisten osuus nousee yli 100 prosentin. Worst casessa yli 200 prosentin tasolle, eli puolet potilaista ei pääse edes testiin.

                   Suomessa testauksen määrät ovat parhaimmillaankin olleet noin 1/4 Englannin määristä. Eli Suomessa testaus saattaa joutua antautumaan jo huomattavasti pienemmillä tartuntojen määrillä.

                    Yhteenveto Englannin tartunnoista suhteutettuna Suomen väkilukuun: - base case max. 83000 tartuntaa päivässä (maaliskuu: 713 eli 115x enemmän) - worst case max. 155000 tartuntaa päivässä (215x maaliskuun huippu Suomessa)

                     Sairaanhoito: yhteenveto Englannin ennusteesta suhteessa Suomen väkilukuun: - sisään otetut = noin 1.1x sairaanhoidossa olevat (UK epidemian edellisellä huipulla) - base case max. 700 uutta ihmistä sairaanhoidossa joka päivä - worst case 1450 uutta ihmistä joka päivä

                      Kuolemat: yhteenveto Englannin ennusteesta suhteessa Suomen väkilukuun: - base case: max. 95 kuollutta päivässä (9x Suomen tähänastinen maksimi 17.4.2020) - worst case: max. 245 kuollutta päivässä (24x Suomen maksimi)

                       Laumasuojakokeilujen lopputulos on sekä Hollannissa että Kataloniassa ollut se, että rajoitukset ollaan tuotu takaisin melko nopeasti. Saa nähdä kuinka kauan Englanti pysyy auki.

                        Mennään seuraavaksi katsomaan sitä, millä vauhdilla Englannissa lapsia joutuu sairaanhoitoon. Se koostuu kahdesta päätekijästä: - kuinka lievä tauti on (= sairaanhoitoon joutuneiden osuus tartunnoista) (kuva alla) - kuinka nopeasti tartunnat kasvavat

                         Tässä kuvassa on vertailtu sairaalaan joutuneita siihen, kuinka paljon eri ikäryhmissä oli uusia tartuntoja viikkoa aikaisemmin. 7 päivää testistä sairaalaan = normaali viive vanhuksille, mutta liian lyhyt nuoremmille ikäryhmille, eli heille kuva näyttää ehkä liian hyvältä.

                          Englannissa rokotukset ovat johtaneet siihen, että yli 65-vuotiaiden osuus sairaalaan otetuista on pudonnut rajusti, ja työikäisten ja lasten osuus on vastaavasti noussut yhtä rajusti.

                           Ensimmäinen sairaanhoitoon joutumista selittävä tekijä on siis se, kuinka vakava tauti keskimäärin on. Toinen tekijä on se, kuinka paljon tartuntoja on. Englannissa (= alue, ei maa), tartuntojen määrä on noussut nyt noin puoleen aikaisemmasta huipusta.

                            Tässä sama kuva, mutta nyt mukana ovat vain alle 20-vuotiaat. Alle 20-vuotiaiden tartunnat ovat nousseet jo reilusti aikaisemman huipun yläpuolelle, eli suhteessa selvästi korkeammalle kuin koko väestön tartunnat.

                             Suuri määrä tartuntoja Englannissa nuorten keskuudessa johtuu siitä, että nuorten ikäryhmissä ilmaantuvuus on korkein, eli tartuntoja on eniten. Suomessa on aika lailla sama tilanne, sillä erolla vaan, että nämä Englannin luvut ovat 6 kertaa niin korkeat kuin Suomessa.

                              Englannissa taudin ilmaantuvuus nuorilla on selvästi keskiarvon yläpuolella, ja nousee selvästi nopeammin.

                               Ja NYT: mitä tapahtuu, kun kerrotaan keskenään (aiempaa lievempi tauti) x (aiempaa enemmän tartuntoja) eli miten sairaalaan joutuneiden määrä Englannissa nuorten keskuudessa on kehittynyt?

                                Vastaus: nuoria 0-17 -vuotiaita joutuu Englannissa (alue, ei maa) sairaalaan kiihtyvällä tahdilla huolimatta siitä, että tauti näyttää olevan heille lievempi. Syy on nuorten saamien tartuntojen voimakas kasvu.

                                 Suomessa on ollut puhetta lievemmästä taudista. Tässä on kuitenkin jätetty sanomatta se toinen pääseikka: kuinka paljon tartuntoja tulee olemaan. Vasta sen jälkeen saadaan hyvä kuva siitä, kuinka paha epidemiasta tulee.

                                 Tartuntojen kasvu tulee olemaan todennäköisesti Suomessakin määräävä tekijä sille, tuleeko epidemiasta paha vai eikö tule. Juuri kukaan ei kuitenkaan puhu kasvun vaikutuksesta, vaan keskitytään puhumaan siitä, että tauti on lievempi (eli se toisarvoinen tekijä).

                                  Tässä esimerkki. Tämän haastattelun (12.9.2020) jälkeen Suomessa tartuntojen määrä on 11-kertaistunut (100156/8747), ja kuolleiden määrä on 3-kertaistunut (979/323), vaikka taudin piti olla lievempi.

                                  Jaa sosiaalisessa mediassa

                                  Arkisto