Suomen epidemia 3. huhtikuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Tartuntojen määrä laskee nopeasti (osasyynä varmasti testauksen vähäisyys). 8.3. voimaan tulleet rajoitukset toimivat: yli puolet maaliskuun noususta on nyt saatu eliminoitua. Satakunnassa ilmaantuvuus nousee.

  Tänään THL ilmoitti 422 tartuntaa, poisti 8 ja raportoinnin viive kasvoi 6 tartunnalla. Muuttumattomalla viiveellä laskettu tartuntojen määrä on 422+8+6=436 (punainen viiva).

   7-9 luokkien lähiopetuksen viimeinen päivä oli 5.3. Kouluikäisten tartunnat kasvoivat 10.3. asti (vaihe 1). Viiden päivän itämisajalla korjattuna kouluikäisten tartuntojen kasvu rupesi hidastumaan seuraavana päivänä (vaihe 2) (5.3. + 5 +1 = 11.3.).

    Vaiheessa 3 vanhemmat saivat tartunnan kotona olevilta lapsiltaan: lasten tartunnat vähenivät ja 20-39 -vuotiaiden tartunnat kasvoivat. Tämä vaihe päättyi 16.3., kun vanhempien ikäryhmien kasvu rupesi hidastumaan 5 päivän itämisajan jälkeen.

     Vaiheessa 4 sekä kotona olevien lasten että vanhempien ikäluokkien tartunnat rupesivat vähenemään, kun koulusta ei enää tuotu tartuntoja kotiin. Mitä pidempään etäopetus on jatkunut, sitä nopeammin tartunnat ovat vähentyneet.

      Myös muilla rajoituksilla (baarit, ravintolat, kuntosalit) on ollut tärkeä merkitys, mutta niissä tapahtuneiden altistumisten määrä on todennäköisesti ollut pienempi kuin kouluissa (joissa 883.000 oppilasta hengittää samaa ilmaa joka päivä).

      Nykyiset 8.3. voimaan tulleet rajoitukset ovat olleet varsin tehokkaita. Etäopetus (ensin lukiot marraskuun lopulta alkaen ja 7-9 luokat 8.3. alkaen) on ollut avainasemassa, kun variantit leviävät ennen kaikkea nuorten keskuudessa.

       8.3. voimaan tulleet 7-9 luokkien ja toisen asteen etäopetus ja muut rajoitukset ovat olleet todella tehokkaita. Lähes puolet (44 %) 17.1. alkaneesta tartuntamäärien noususta on jo hoidettu. Uusia, korvaavia, rajoituksia ei tarvita, sillä nykyiset rajoitukset toimivat hyvin.

        Nyt kun uusia rajoituksia ei ole vielä saatu voimaan, hallitukselta olisi linjakas päätös pitää vanhat rajoitukset voimassa, kunnes uudet saadaan voimaan. Usealla alueella on kiirehditty avaamaan koulut, vaikka korvaavia rajoituksia ei ole: niillä tartunnat tulevat nousemaan.

         Palaan vielä näihin ikäryhmiin. Suurin määrä tartuntoja on saatu poistettua sillä, että saatiin alle 20-vuotiaiden ylivoimaisen kova kasvu laantumaan. Lasketaan vähän.

          Lähtökohtana on siis se, että 1) lapset tartuttavat vanhempansa, ja että 2) koulut ja päiväkodit ovat tärkeimmät tartuntojen lähteet. Näin on todettu useassa muussa Euroopan maassa.

           8.3. voimaan tullut 7-9 luokkien etäopetus on vaikuttanut ennen kaikkea 10-14 -vuotiaiden ja 15-19 -vuotiaiden tartuntoihin. Viimeinen lähiopetuksen päivä oli 5.3. eli itämisajalla korjattuna 10.3. Välittömästi sen jälkeen sekä 10-14 että 15-19 kasvu rupesi hidastumaan.

            Alle 10-vuotiaisiin ei ole kohdistunut mitään merkittäviä rajoitustoimia. Kun siihen lisätään alakoulun lähikontaktit, 5-9 -vuotiaiden tartunnat ovat kasvaneet koko maassa kaksi kertaa niin nopeasti kuin tartunnat keskimäärin.

             HUS:n alueella alakouluikäisten tartuntojen kasvu on ollut vielä rajumpaa. Aikavälillä 17.1.-25.3. 5-9 -vuotiaiden tartunnat 7.9-kertaistuivat. Sen jälkeen tartuntojen taso on säilynyt, vaikka testeissä käyminen on vähentynyt selvästi.

              Vaikka 5-9 -vuotiaiden tartuntojen kasvu näyttää tasaantuneen, niin tämä vähentyminen saattaa johtua siitä, että testien määrä on HUS:n alueella vähentynyt 25 prosenttia 22.3. huipun jälkeen. Eli 5-9 -vuotiailla positiivisten osuus on todennäköisesti noussut edelleen.

               Jos 8.3.2021 voimaantulleita rajoituksia ei olisi pantu täytäntöön, niin ikäryhmäkohtainen kasvu olisi todennäköisesti jatkunut samalla tavalla kuin 17.1.-10.3.: - 0-4 vuotiaat 2.70 % päivässä - 5-9 -vuotiaat 2.73 % - 10-14 -vuotiaat 2.64 % - 15-19 vuotiaat 2.09 %

                Jos 8.3.2021 voimaan tulleita rajoituksia ei olisi pantu täytäntöön, niin ikäryhmäkohtainen kasvu olisi todennäköisesti jatkunut samalla tavalla: - 20-24 -vuotiaat 1.66 % päivässä - 25-29 -vuotiaat 1.66 % - 30-34 -vuotiaat 1.83 % - 35-39 -vuotiaat 1.62 %

                 Jos 8.3.2021 voimaan tulleita rajoituksia ei olisi pantu täytäntöön, niin ikäryhmäkohtainen kasvu olisi todennäköisesti jatkunut samalla tavalla: - 40-44 -vuotiaat 1.83 % päivässä - 45-49 -vuotiaat 1.82 % - 50-54 -vuotiaat 1.65 % - 55-59 -vuotiaat 1.94 %

                  Jos 8.3. voimaan tulleita rajoituksia ei olisi pantu täytäntöön, niin kasvu olisi todennäköisesti jatkunut samalla tavalla kuin 17.1.-10.3.: - 60-64 -vuotiaat 1.34 % päivässä - 65-69 -vuotiaat 1.57 % - 70-74 -vuotiaat 1.41 % - yli 75 -vuotiaat 0.05 % - yhteensä 1.84 %

                   Kun lasketaan yllämainituilla kasvuluvuilla, saadaan 1. arvio: tartuntoja olisi ilman 8.3. rajoituksia nyt noin 2.1 kertaa nykyistä enemmän. Tartuntojen kasvu olisi jatkunut aika lailla entiseen tapaan, ja tuhannen tartunnan raja olisi mennyt rikki 3. huhtikuuta.

                    Arvioidaan seuraavaksi rokotusten vaikutus ja vähennetään baarien ja ravintoloiden vaikutus. Silloin jäljelle jää koulujen etäopiskelun vaikutus. Tässä kuvassa vielä 1. arvio.

                     Suomessa on tähän mennessä rokotettu pääasiassa yli 70-vuotiaita. Tällä hetkellä rokotetaan eniten 70-74 -vuotiaita. Ensimmäisen annoksen on saanut 972.000 kansalaista (17.6%) ja toisen annoksen on saanut noin 89.000 kansalaista (1.6%) (3.4.2021).

                      Rokotukset eivät näytä vähentäneen yli 70-vuotiaiden tartuntoja. Päinvastoin: näiden ikäryhmien osuus kaikista tartunnoista on hieman kasvanut sen jälkeen, kun rajoitukset tulivat voimaan 8.3.2021.

                       Jaa sosiaalisessa mediassa

                       Arkisto