Suomen epidemia 19. marraskuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Tartuntojen kasvu kiihtyy koko ajan. Viikossa tapahtuva tartuntojen muutos on noin kolminkertaistunut 10 päivässä (vaaleanpunainen viiva). Positiivisten osuus nousee edelleen, eli testien määrä ei kasva yhtä nopeasti kuin tartuntojen määrä.

  Eksponentiaalinen kasvu näkyy selvästi. Yhden viikon muutos tartuntojen muutos tartunnoissa kasvaa yhä kovemmin, vaikka kasvuprosentti on matalampi kuin heinäkuussa.

   Tartuntojen määrä kasvaa voimakkaasti. Koulujen syyslomat vähensivät tartuntojen määrää tehokkaasti. Ilmaantuvuus oli alimmillaan juuri ennen kuin Uudellamaalla palattiin kouluihin 25.10.

    Tartuntojen kasvuvauhti nousee. Tänään THL ilmoitti 1191 tartuntaa, poisti yhden, ja raportoinnin viive pieneni 12 tartunnan verran. Sairaanhoitopiirien ilmoittamiin lukuihin perustuva uusien tartuntojen määrä on 1191+1-12= 1180 (punainen viiva).

     Testien määrää on parhaimmillaan saatu nostetuksi 3.7 prosenttia päivässä aikavälillä 8.11.-12.11.2021. Epidemian kasvu on noussut 4.6 prosenttiin päivässä. Eli parhaimmallakaan tähänastisella vauhdilla positiivisten osuuden nousua ei tulla saamaan pysähtymään.

      Positiivisten osuus lähti nopeaan nousuun kolme päivää sen jälkeen, kun hallituksen Nyt saa elää -strategia tuli voimaan 6.9.2021. Nousu päättyi koulujen syyslomiin, mutta on jatkunut sen jälkeen, kun syyslomat päättyivät.

       Kuolemien määrä kasvaa nopeasti. Päivittäisten kuolemien määrä on 1.7-kertaistunut kuukaudessa sen jälkeen kun kasvu kiihtyi 20.9. jälkeen.

        Yli 80-vuotiaiden kuolemien määrä on kolminkertaistunut kuukaudessa sen jälkeen, kun kuolemien voimakas kasvu alkoi 18.10.2021.

         Yli 80-vuotiaiden kuolemien määrä lähti voimakkaaseen nousuun noin kuukausi sen jälkeen, kun yli 80-vuotiaiden efektiivinen rokotuskattavuus alkoi vähenemään voimakkaasti syyskuun puolivälissä.

          Vitkuttelemalla 3. rokotusten kanssa on aikaansaatu 2-3 kuukauden pituinen rotko rokotuskattavuudessa, jonka aikana yli 80-vuotiaiden kuolemat ovat jo lähtenet voimakkaaseen nousuun. 3. rokotukset ovat sujuneet niin hitaasti, ettei rokotuskattavuus ole juuri noussut.

           Odotan että seuraavaksi kuolemien määrät rupeavat kiihtymään niissä ikäryhmissä, joiden efektiivinen rokotuskattavuus alenee seuraavaksi. Ensimmäisenä ovat vuorossa 70-79 -vuotiaat noin kuukausi yli 80-vuotiaiden jälkeen, ja 65-69 -vuotiaat noin kuukausi tämän jälkeen.

            Suomessa on 1.7.2020 jälkeen kuollut 23 alle 30-vuotiasta, joilla oli korona kuollessaan. Näistä 19 (eli 83%) on deletoitu. Sen jälkeen kun Nyt saa elää -strategia tuli voimaan 6.9.2021, kaikki deletoinnit on tehty seuraavana päivänä.

             Vaalipäivän 23.1. tartuntojen määrän skenaariot ovat kasvaneet. Sairaanhoitoon ja positiivisten osuuteen perustuva skenaario on noussut 8528 tartuntaan (nousua 2 päivässä +5.4%) ja todettujen tartuntojen Skenaario 2 on noussut 3683 tartuntaan (nousua 2 päivässä 11.2%).

              Tauti leviää Länsi-Euroopassa vauhdilla. Jos Suomen nykyinen kasvu jatkuu, niin myös Suomessa ilmaantuvuus on nousemassa noin 1000:n tasolle. Kuten kuvasta näkyy, Suomen käyrän nousu aivan viime päivinä on jyrkin kaikkien näiden maiden joukossa.

               Tässä uusin 28 päivän ennuste. Siiryin laskemaan luvut 30 päivän regressiokäyrältä. Tartuntojen huippu on sekä noussut että siirtynyt vähän aikaisemmaksi.

                Tartuntojen kasvun kiihtyminen näkyy, kun 28 päivän sijaan käytetään viimeisten 21 päivän dataa. Huippu on 42 prosenttia korkeammalla kuin 28 päivän ennusteessa, ja siirtynyt päivällä edemmäksi edellisen ennusteen teon jälkeen.

                 Kun käytetään 28 päivän sijaan 14 edellisen päivän dataa, ennuste on 2.1 kertaa niin suuri kuin käytettäessä 28 päivän historiaa. Nousu johtuu tartuntojen kasvun kiihtymisestä. Huippu on sekä noussut että siirtynyt eteenpäin.

                  Tartuntojen kasvun kiihtyminen viimeisen viikon aikana näkyy selvimmin tässä kuvassa. Tämän 7 päivän ennusteen huippu on neljä (4) kertaa niin korkealla kuin 28 päivän ennusteessa.

                   Kun nämä 7-28 päivän ennusteet yhdistetään, saadaan tämä kuva. Tartuntojen kasvun kiihtyminen (punaiset neliöt) näkyy hyvin. Jos tartuntojen nykyinen kasvu jatkuu, tartuntojen määrä 6.5-kertaistuu nykyisestä ja ilmaantuvuus nousee Itävallan ja Latvian tasolle.

                    Tästä saa käsityksen siitä, kuinka merkittävästä tartuntojen noususta on kyse. Nyt saa elää -strategia 6.9., hiipuva 2. rokotteen suoja, pahasti myöhässä olevat 3. rokotukset ja uusi endemiastrategia ovat luoneet otolliset olosuhteet tartuntojen ja kuolemien määrän kasvulle.

                     Jos nykyiset olosuhteet eivät muutu, noin 8-18 prosenttia koko väestöstä saa tartunnan näiden ennusteiden mukaan. Muualla Länsi-Euroopassa näin on jo tapahtunut. Tähän mennessä suomalaisia on saatu suojeltua, mutta nyt tilanne on muuttumassa.

                      Tästä kumulatiivisesta ennusteesta näkyy myös, että suurin osa tartunnoista (ja kuolemista) tapahtuu sen jälkeen, kun epidemian kasvu on jo taittunut. Paha epidemia jatkuu siis pitkään, ja sen myötä rajoitukset.

                       Jos tilanteelle tehdään niin paljon kuin tähän mennessä ollaan tehty, niin Suomen epidemiasta tulee seuraavien kuuden viikon aikana Euroopan yksi pahimmista, ellei pahin. Tartuntojen kasvu on jo nyt kiihtynyt Euroopan nopeimmaksi.

                        Tilanteesta vastuussa olevat kehuvat omaa tekemistään sen sijaan että tekisivät sen mitä pitää tehdä. Kolmannet rokotukset ovat auttamattomasti myöhässä, eivätkä estä tätä aaltoa vaikka ne toteutettaisiinkin THL:n päättämän aikataulun mukaisesti.

                         Todellisuudessa Suomen yli 60-vuotiaista vain 6.5 prosenttia on rokotettu tähän mennessä. Kahden viimeisen päivän (THL:n väittämän "täyttä häkää") tahdin perusteella maan kaikki yli 60-vuotiaat on rokotettu (19.11.-17.11.)/(0.0655-0.0533) = 163 = ensi pääsiäisenä.

                          Koko väestön 3. rokotukset ovat sujuneet vielä verkkaisemmin: vaikka aikaa on ollut 2 kuukautta, niin väestöstä on saatu rokotettua alle 3%. Kahden viimeisen päivän ("täyttä häkää") tahdin perusteella kaikki suomalaiset on saatu rokotettua 2/(0.0293-0.0252) = 2022 jouluna.

                           Vaikka 3. rokotukset aloitettaisiin nyt heti, ja meitä rokotettaisiin koko vuoden maksimivauhdilla (53000 per päivä), niin kaikki yli 5-vuotiaat on saatu rokotettua 97 päivässä = 26. helmikuuta.

                            Kolmannet rokotukset eivät siis ehdi enää estämään tämän epidemian tuloa. Hieman hidastamaan kyllä. Jos nyt ei tunnusteta koulujen ja baarien roolia epidemian leviämisessä, tämä tilanne tulee tänne.

                             THL:ssa varmasti osataan laskea, ja siis sielläkin vamasti tiedetään, etteivät kolmannet rokotukset enää ehdi enää estämään tätä aaltoa. Nämä ehdotukset ovat täysin riittämättömiä. Jos näihin tyydytään, epidemia tulee tänne koko rajuudellaan.

                              Kun 1-2 kuukauden päästä katsotaan sitä vaikeutta mikä oli koronapassin säätämisessä (elokuu) ja rajoitusten ylläpitämisessä (syyskuu), niin tullaan toteamaan, ettei silloin ollut vielä kokemusta todella pahasta tilanteesta.

                              STM toteaa 28.8 voimaan tulleen testausstrategian epäonnistuneen. Nyt täytyy toivoa, että seuraava askel on niin massiivinen testauksen määrien nosto, ettei sellaista ole vielä tässä maassa nähty. Ja lapset kanssa, sillä kaikki levittävät tautia.

                               Nykyisellä kasvulla ja toimenpiteillä (joita ei siis ole) ei tule käymään niin hyvin, että epidemia pysähtyisi koulujen joululomiin. Se kyllä tulee hieman hidastumaan.

                               Arvioidaan seuraavaksi kuolemien määriä. Tässä tartunnat sekä kuolemien määrä 13 päivää myöhemmin (sekä ne, joilla Covid-19 on ollut varsinainen kuolinsyy, että ne, joilla oli Covid-19 kuollessaan).

                                Kuten kuvasta näkyy, koronan kanssa kuolleiden määrä (vaaleanpunainen) on kehittynyt hyvin tasaisesti, kun taas deletointien jälkeisten kuolemien määrä (punainen) on heitellyt enemmän.

                                 Tässä on yllä olevasta kuvasta suhdeluvut suurennettuna. Koronan kanssa kuolleiden määrä suhtessa todettuihin tartuntoihin on 0.7739/0,2406 = 3.22 = yli kolminkertaistunut sen jälkeen, kun testausta vähennettiin 27.8.20021 jälkeen.

                                  Koronan kanssa kuolee nyt 0.77 prosenttia niistä, jotka olivat saaneat tartunnan 13 päivää aikaisemmin. Oletetaan, ettei tämä suhdeluku muutu tulevan epidemian aikana. (Jos testausta nostetaan, tämä suhdeluku nousee.)

                                   Tässä arviot kuolemien määristä perustuen 1) nykyiseen tasoon (0.77% 13 päivää aikaisemmin havaituista tartunnoista) 2) nykyiseen tartuntojen kasvuun perustuviin arvioihin tulevista tartuntojen määristä.

                                    Jos nykyiset olosuhteet eivät muutu (3. rokotukset etenevät nykyisellä vauhdilla, testauksen määrä ei nouse ja nykyiset rajoitukset eivät muutu), päivittäisten kuolemien määrä arviolta 3-12 -kertaistuu seuraavan 2.5 kuukauden aikana tämän arvion mukaan.

                                     Samoin jos nykyiset olosuhteet eivät muutu (testien määrä, 3. rokotusten vauhti ja rajoitukset), kumulatiivinen kuolemien määrä 2.7 - 6.2 -kertaistuu tämän arvion mukaan.

                                      Jaa sosiaalisessa mediassa

                                      Arkisto