Suomen epidemia 9. syyskuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Tartuntojen määrä laskee. Syynä on erittäin voimakas lapsilla todettujen tartuntojen väheneminen niissä sairaanhoitopiireissä, joissa lasten testaamista on vähennetty.

  Tänään THL ilmoitti 486 tartuntaa, ei poistanut yhtään, ja tunnettu raportoinnin viive kasvoi 32 tartunnalla. Yhteensä 486+0+32=518 (punainen viiva).

   Testien määrä on ruvennut kasvamaan. Raportoinnin viiveen vuoksi vielä ei tiedetä, missä sairaanhoitopiireissä nousu on tapahtunut. Ilmeisesti testataan vanhempia ikäluokkia, joilla on pienempi ilmaantuvuus.

    Positiivisten osuus laskee, ja syy on todennäköisesti sama: lasten testaus vähenee jyrkästi huolimatta siitä että lapsilla on suurin ilmaantuvuus. Kasvava testien määrä kohdistuu todennäköisesti vanhempiin ikäryhmiin.

     Tässä yleiskuva meneillään olevasta muutoksesta. Alle 20-vuotiaiden ilmaantuvuus vähenee jyrkästi, ja syynä on lasten testauksen väheneminen eräissä sairaanhoitopiireissä.

      Tässä 0-4 -vuotiaiden ilmaantuvuuden kehitys niissä sairaanhoitopiireissä, jotka ovat vähentäneet lasten testausta.

       5-9 -vuotiaiden ilmaantuvuus laskee erittäin nopeasti niissä sairaanhoitopiireissä, jotka ovat vähentäneet lasten testausta. (Kutsun niitä tästä lähin laumasuojapiireiksi, vastakohtana tukahduttajapiirit.)

        Myös 10-14 -vuotiaiden ilmaantuvuus on laskenut voimakkaasti laumasuojapiireissä. Luulen että tässä käy niin että kaikissa lasten ikäryhmissä ilmaantuvuudet hakevat uudet laumasuojapiirikohtaiset minimit, jonka jälkeen ilmaantuvuudet rupeavat nousemaan.

         Myös 15-19 -vuotiaiden ilmaantuvuus on laskenut laumasuojapiireissä, mutta ei ehkä aivan niin paljon kuin nuorempien lasten luvut.

          Vanhemmissa ikäryhmissä ei ole havaittavissa samanlaista ilmaantuvuuden vähenemistä laumasuojapiireissä kuin alle 20-vuotiaiden ikäryhmissä. Tässä esimerkkinä 20-24 -vuotiaat.

           Katsotaan seuraavaksi samat kuvat tukahduttajapiireiltä. Tässä 0-4 -vuotiaat. Ilmaantuvuus nousee (koska testataan), mutta on reilusti laumasuojapiirien tason alapuolella.

            Myös 5-9 -vuotiaiden keskimääräinen ilmaantuvuus tukahduttajapiireissä on selvästi alempi kuin laumasuojapiireissä. Vaikka tukahduttajapiireissä testataan lapsia, ilmaantuvuus laskee. Se on merkki onnistuneesta strategiasta.

             Kun katsoo tätä tukahduttajapiirien onnistunutta toimintaa, niin tulen siihen johtopäätökseen että laumasuojapiirien ongelma on itse aiheutettu. Ensin annetaan tartuntojen levitä esimerkeiksi kouluissa, päiväkodeissa ja baareissa. Ja sitten kun ...

              ... tartuntoja on tarpeeksi, nostetaan kädet ilmaan. Ei voida testata, koska ei ole rakennettu esimerkiksi Tanskan tai Englannin luokkaa olevaa testauskapasiteettia. Me yritetään köyhän miehen Tanskan mallia, mutta ilman vaadittavaa testauskapasiteettia.

               Myös 10-14 -vuotiaissa ilmaantuvuus laskee tukahduttajapiireissä, mutta päinvastaisesta syystä (testataan, jäljitetään ja eristetään eli TJE) kuin laumasuojapiireissä (joissa TJE:tä ollaan vähentämässä tai lopettamassa).

                15-19 -vuotiaissa tilanne on sama. Tukahduttajapiireissä testaa-jäljitä-eristä toimii. Mitä enemmän testataan, sen alemmaksi ilmaantuvuus laskee. Laumasuojapiireissä TJE:stä, joka on ollut Suomen strategian kulmakivi, ollaan lasten kohdalla käytännössä luopumassa.

                 Tanska ja Englanti ovat avanneet yhteiskuntaansa. Suomessa ei ole vastaavaa testauskapasiteettia. Sen sijaan että testaamista lisättäisiin, sitä on päätetty vähentää, toisin kuin esimerkiksi Englannissa.

                  Tanska lisää kouluikäisten testausta. Koska se on mahdollista. Tartuntojen määrä tulee alas. Oikeasti (toisin kuin Suomessa). Missä tehtiin päätös että Suomen testauksen kapasiteettia ei nosteta tätä korkeammalle?

                   Jaa sosiaalisessa mediassa

                   Arkisto