Suomen epidemia 24. joulukuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Tartuntojen kasvu kiihtyy. HUS:n alueen osuus koko maan tartunnoista on noussut 69 prosenttiin, mutta ilmaantuvuuden nousu on hieman hidastunut.

  Tässä toinen versio samasta kuvasta, missä kasvuprosentit näkyvät paremmin. Sairaanhoitopiirien luvuista arvioitu kasvuvauhti nousee edelleen (vaaleanpunainen viiva).

   Tässä linkit seurantaan:

    Ongelmat testauksen määrien nostamisessa näkyvät. 5.12. jälkeen testien määrä on kasvanut 0.84 prosenttia päivässä. Samalla aikavälillä (5.12.-20.12.) todettujen tartuntojen ilmaantuvuus on kasvanut 3.3 kertaa nopeammin (2.79% päivässä) ...

     ... ja positiivisten osuuden pohjalta arvioitujen todellisten tartuntojen ilmaantuvuus on kasvanut samalla aikavälillä (5.12.-20.12.) 6.7 kertaa nopeammin (5.68 prosenttia päivässä).

      Positiivisten osuus on 6.12. jälkeen noussut 2.2 prosenttia päivässä = 1.94x kuukaudessa.

       Omicron-ennusteeseen ei ole tullut muutoksia. Epidemian leviäminen muualle Suomeen tullee johtamaan siihen, että koko maan ennuste siirtyy eteenpäin, kun HUS:n alueen osuus koko maan tartunnoista rupeaa laskemaan.

        HUS:n alueen ilmaantuvuus kiihtyy edelleen. Ilmaantuvuus nousi 10.6 prosenttia 21.12. (21x kuukaudessa), kun edellisenä päivänä ilmaantuvuus nousi 10.5% (19.8x kuukaudessa).

         Tässä on HUS:n alueella tapahtunut yhden päivän muutos 7 päivän ilmaantuvuudessa. Yhden päivän ilmaantuvuuden muutos nousi edelleen, mutta ei niin nopeasti kuin 20.12.

          HUS.n alueella Omicron näyttäisi iskeneen pahimmin 15-29 -vuotiaisiin sekä 55-59 -vuotiaisiin, joiden keskuudessa on muita ikäryhmiä enemmän rokottamattomia. Myös 60-69 -vuotiaisiin.

           Omicronin myötä ilmaantuvuus kasvoi nopeimmin 15-24 -vuotiaiden sekä (enemmän AZ:lla rokotettujen ?) 65-69 -vuotiaiden keskuudessa. Heti sen jälkeen tulivat 25-29 -vuotiaat, 60-64 -vuotiaat sekä 55-59 -vuotiaat (joiden keskuudessa rokotuskattavuus on muita alempana).

            New Yorkissa Omicronin nousu on tapahtunut melko samanainaisesti HUS:n alueen kanssa. Omicronin osuus oli 18.12. mennessä noussut 92 prosenttiin.

            New Yorkissa ihmisiä päätyy sairaalahoitoon (=admissions) noin 2/3 viime talven huipputasom verrattuna. Suomessa tämä määrä vastaisi noin 4.3/100*5540= 238 henkeä päivässä, ja HUS:n alueella noin 238x0.69= 164 henkeä päivässä.

             Yllä oli koko osavaltio. New York Cityssä sairaanhoitoon otettujen määrän nousu on ollut huomattavasti nopeampi: sairaalaan otettujen potilaiden määrä 452/190 = 2.4-kertaistui 4 päivässä, eli admissions kasvuvauhti 24.2% päivässä = 4.5x viikossa. Luvut 23.12. asti.

              New York Cityssä sairaanhoidossa olevien määrä on noussut 67 prosenttia 18.12.-23.12. eli kasvuvauhti on 10.8% päivässä = 2.05x viikossa. 23.12. taso vastaa pääkaupunkiseudulla 20.8/100x1190= 247 potilasta sairaalassa.

              New York Cityssä teho-osastolla olevien määrä on aikavälillä 18.12.-23.12. noussut 8.2% päivässä = 1.73x viikossa = 10.6x kuukaudessa (jos kasvu jatkuu). 23.12. määrä vastaa 3.3/100x1190 = 39 henkeä teho-osastolla pääkaupunkiseudulla.

               Toinen kuva HUS:n alueelta. Tässä ilmaantuvuudessa viikon aikana tapahtunut muutos ikäryhmittäin (ei prosentteina, vaan absoluuttinen muutos). Väitän että tähänastiset rajoitukset eivät nyt riitä, kun 20-29 -vuotiaiden ilmaantuvuus nousee vauhtia 1000 per viikko.

                HUS: koululaisten ilmaantuvuuden muutos laskee odotetusti, mutta tällä kertaa se ei riitä. 20-49 -vuotiaiden saamien tartuntojen määrän (+) muutos on koulujen joululoman alkamisen jälkeen ollut 6.96-kertainen verrattuna koululaisten (5-19) saamien tartuntojen (-) muutokseen.

                 HUS: koululaisten tartunnat eivät siis vielä vähene (toisin kuin vielä koulujen syyslomien aikana). - 5-14 -vuotiaiden ilmaantuvuuden kasvu on pysähtynyt - 15-19 -vuotiaiden ilmantuvuus kasvaa edelleen nopeasti

                  Tässä HUS:n 26.12. luvut. Ilmaantuvuuden muutos (eli 1. derivaatta) nousee varsinkin 20-29 -vuotiaiden keskuudessa, eli ilmaantuvuus kasvaa kiihtyen, vaikka tänään raportoitiin vähemmän uusia tartuntoja kuin viikko sitten.

                   Varsinais-Suomessa on lähdössä liikkeelle samanlainen kehitys kuin HUS:n alueella. 20-49 -vuotiaiden ilmaantuvuuden kasvu kiihtyy 2.2 kertaa niin kovaa kuin koululaisten ilmaantuvuuden kasvu hidastuu.

                    Omicron näyttää leviävän voimakkaasti kaikissa suurissa Etelä-Suomen sairaanhoitopiireissä. HUS:n alueella 20-24 -vuotiaiden ilmaantuvuus on korkein, mutta Kymenlaaksossa, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa ilmaantuvuuden nousu kiihtyy yhtä nopeasti.

                     Omicronin voimakas leviäminen näkyy parhaiten 20-29 -vuotiaiden ilmaantuvuuden voimakkaana kasvuna. Tässä 25-29 -vuotiaat, joiden ilmaantuvuus kasvaa voimakkaasti HUS:n alueen lisäksi Itä-Savossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

                      Satakunnassa ilmaantuvuus on lähtenyt voimakkaaseen nousuun. Suurin nousu on tapahtunut 5-14 -vuotiaiden ikäryhmässä. (Kaikki 5-vuotisikäryhmien luvut ovat päivittyneet 24.12.-26.12., mutta muut THL:n luvut eivät ole.)

                       Satakunnassa ilmaantuvuus kasvaa nyt nopeammin kuin HUS:n alueella. Voimakas kasvu on alkanut noin 22.12. Aikavälillä 12.12.-22.12. kasvuvauhti on ollut 6.5% päivässä = 6.6x kuukaudessa, mutta 20.12.-22.12. jo 12.2% päivässä =32x kuukaudessa.

                        Satakunnassa on ollut joulukuun aikana kaksi selvää tartuntojen kasvuaaltoa: ensimmäinen 9.12.-18.12. (10 päivää) ja toinen aalto joka alkoi 19.12. (Omicron) ja jatkuu edelleen.

                         Tässä sama kuva prosentteina (eli osuus 7 päivän aikana tapahtuneesta ilmaantuvuuden kasvusta).

                          Ensimmäisen aallon alussa kouluikäisten osuus tartuntojen kasvusta oli suurin, ja pieneni koko aallon ajan, samalla kun koululaisten vanhempien ikäryhmien osuudet nousivat. Päättelen että tästä näkyy, miten koululaiset veivät tartunnat kotiin ja tartuttivat vanhempansa ...

                           ... aivan kuten WHO sanoo. THL (@THLorg ) ei ole kuitenkaan myöntänyt WHO:n olevan oikeassa, vaan väittää edelleen, että koululaiset saavat tartunnan kotona.

                            Tässä on sairaanhoitopiirien ilmaantuvuus logaritmisella asteikolla. Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Itä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa koko väestön ilmaantuvuus kasvaa nyt nopeammin kuin HUS:n alueella (Helsinki ja Uusimaa). Päättelen että Omicron leviää.

                             Myös Pirkanmaalla 20-29 -vuotiaiden ilmaantuvuus on yhtäkkiä lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Kasvu alkoi noin 20.12. (viive on noin 4 päivää), ja 20-24 -vuotiaiden saamien tartuntojen määrä on 20.12. jälkeen kasvanut 24.7% päivässä = 4.7x viikossa = 732x kuukaudessa.

                              Kun Pirkanmaan tilannetta katsotaan tarkemmin, niin havaitaan että 7 päivän ilmaantuvuus on lähtenyt nousuun lähes kaikissa ikäryhmissä 1-2 päivää sen jälkeen, kun nousu 20-29 -vuotiaiden ikäryhmissä alkoi.

                               Myös kolmannet rokotukset tulevat vanhenemaan. Israelissa on jo aloitettu 4. kierros.

                                Myös Vaasan sairaanhoitopiirissä voimakas tartuntojen kasvu on alkanut. Jos oletetaan että raportoinnin viive on 4 päivää, niin 20-24 -vuotiaiden tartuntojen kasvu alkoi 19.12. ja on sen jälkeen kasvanut 21.9 prosenttia päivässä = 4.0x viikossa = 380x kuukaudessa.

                                 Kymenlaaksossa tartuntojen voimakas kasvu alkoi (4 päivän viive huomioon ottaen) 19.12., ja 20-24 -vuotiaiden ilmaantuvuus on sen jälkeen kasvanut 72% päivässä = 44x viikossa.

                                  Kanta-Hämeessä tartuntojen kasvu on on ollut rauhallisempaa: 20-24 -vuotiaiden ilmantuvuus on 20.12. jälkeen kasvanut 13.5 prosenttia päivässä =45x kuukaudessa, mutta useassa muussa ikäryhmässä ilmaantuvuus on laskenut.

                                   Päijät-Hämeessä koululaisten ilmaantuvuus on laskenut, ja 20-24 -vuotiaiden ilmaantuvuus ei ole 20.12. jälkeen kasvanut lainkaan (koko väestön ilmaantuvuus on kasvanut 1.8% päivässä).

                                    Etelä-Karjalassa 20-24 -vuotiaiden ilmaantuvuus on aikavälillä 20.12.-26.12. kasvanut 9.6% päivässä, ja 24.12.-26.12. 18.5% päivässä = 3.3x viikossa = 160x kuukaudessa. Koko väestön ilmaantuvuus ei ole juuri noussut,

                                     Pohjois-Karjalassa 20-24 -vuotiaiden ilmaantuvuus kasvaa Suomen toiseksi nopeinta vauhtia. 20.12.-26.12. 20-24 -vuotiaiden ilmaantuvuus on kasvanut 23% päivässä, ja 24.12.-26.12. vauhti on noussut 65 prosenttiin päivässä = 34x viikossa.

                                      Jaa sosiaalisessa mediassa

                                      Arkisto