Suomen epidemia 25. elokuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Festareiden ja baarien aiheuttama tartuntapiikki vaimenee, mutta koulujen ja päiväkotien vaikutus kasvaa. Kaikkien tartuntojen määrä vähenee edelleen, mutta 15-19 -vuotiaiden ei vähene, ja alle 15-vuotiaiden tartuntojen määrä nousee.

  Tänään THL ilmoitti 574 tartuntaa, poisti 38 (joista 36 Lapissa), ja otti viivettä kiinni 5 tartunnan verran. Muuttumattomalla viiveellä laskettu uusien tartuntojen määrä = 574+38-5=607 (punainen viiva).

   Tässä tänään ilmoitetut tartunnat sairaanhoitopiireittäin. Lapissa poistettiin arviolta 36 vanhaa tartuntaa.

    Testien määrä on noussut koko epidemian korkeimmalle tasolle. Se on hyvä.

     Aleneva tartuntojen määrä + nouseva testien määrä = alempi positiivisten osuus. Tämän kun vielä saisi ikäryhmittän (@THLorg ei kuitenkaan julkaise ikäryhmäkohtaisia testien määriä eli ei onnistu).

      Eniten ovat laskeneet 20-59 -vuotiaiden tartunnat, linjassa festareiden ja varsinkin baarien vähenevien altistumisten kanssa. Tartuntojen määrä vähenee edelleen.

       Pirkanmaalla 20-24 -vuotiaiden tartunnat lähtivät alenemaan 2 päivää altistumisten huipun (24.7.) jälkeen, ja 25-39 -vuotiaiden tartunnat lähtivät alenemaan 4-7 päivää baareissa tapahtuneiden altistumisten huipun (31.7.) jälkeen.

        Eli 20-59 -vuotiaiden tartunnat ovat vähentyneet, syynä vähentyneet altistumiset. Kenen tartunnat sitten eivät ole vähentyneet? Kaksi ryhmää: yli 60-vuotiaat (kuva) ja alle 20-vuotiaat.

         Kaikissa alle 15-vuotiaiden ikäryhmissä ilmaantuvuus on ruvennut nousemaan noin viikko sen jälkeen, kun koulut alkoivat 10.-11. elokuuta.

          Varsinais-Suomessa kaikkien alle 20-vuotiaiden ilmaantuvuus nousee. 5-9 -vuotiaiden ilmaantuvuus on 19.8.-24.8. noussut keskimäärin 11.7 prosenttia päivässä = 27x kuukaudessa, ja 0-4 vuotiaiden 11.8 prosenttia päivässä (28x kuukaudessa).

           Myös Vaasassa alle 15-vuotiaiden saamien tartuntojen määrä nousee nopeasti. Tartuntamäärät (kuten tässä Vaasan SHP:ssa) riippuvat ehkä myös siitä, kuinka paljon nuoria testataan.

            Tässä yleiskuva koko maan koulu- ja päiväkoti-ikäisten altistumisista ja tartunnoista. Sekä 0-4 että 5-19 -vuotiaiden saamien tartuntojen määrä on noussut korkeammalle kuin viime keväänä.

             Lisääntyneestä testauksesta huolimatta testien raportoinnin viive on edelleen normaalilla tasolla. 90 prosenttia testeistä on raportoitu neljässä päivässä.

              Jaa sosiaalisessa mediassa

              Arkisto