Suomen epidemia 26. marraskuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Tartuntojen nopea kasvu jatkuu. Kuolemien, sairaanhoidon ja positiivisten osuuden luvut nousevat. 5-14 -vuotiaiden ilmaantuvuus nousi uuteen ennätykseen. THL raportoi kunnon määrän uusia rokotuksia (1-3), mutta voi johtua viiveen purkautumisesta.

  Epidemian eksponentiaalinen kasvu näkyy yhä selvemmin. Yhdessä päivässä seuraavalle kuudelle kuukaudelle tuli 63700 tartuntaa lisää. Ja tässä ovat vain todetut tartunnat. Todellinen tartuntojen määrä on tällä hetkellä noin kolminkertainen.

   Viimeisen viikon aikana (19.11.-26.11.) ennusteeseen on tullut yli 90.000 tartuntaa lisää. Tällä hetkellä 0.78% kuolee, eli viikossa tuli 0.0078x90400= 705 kuolemaa lisää. Jokainen päivä, kun odotetaan 3. rokotuksia ja konkreettisia toimenpiteitä, tulee 100 kuolemaa lisää.

    Testien määrän kasvuvauhti on hidastunut. Aikavälillä 3.11.-23.11. kasvu oli 1.6 prosenttia päivässä = 1.62x kuukaudessa, mutta 12.11. jälkeen 1.0% päivässä = 1.36x kuukaudessa. Tartunnat kasvavat noin kolminkertaista vauhtia (3.5% kuukaudessa).

     Se, että tartuntojen kasvu (2.8x kuukaudessa) on kolminkertainen testien määrän kasvuun (1.35x kuukaudessa) verrattuna, johtaa ennen pitkää vääjäämättä siihen, että testaus joutuu nostamaan kädet ylös yhä nopeammin kasvavan tartuntamäärän edessä.

      Nyt on viimeinen hetki nostaa testauksen määriä. Testauksen kyky suitsia tartuntojen kasvua vähenee olennaisesti, kun positiivisten osuus nousee 15-20 prosenttiin. Siihen on aikaa noin kuukausi.

       Ennen testauskapasiteettia tulee kuitenkin vastaan jäljityksen kapasiteetti. Jäljityksen viiveet ovat jo nyt kasvaneet. Jäljityksestä ei ole mitään hyötyä, jos soitto tulee vasta silloin kuin oireet ovat jo ilmaantuneet.

        Sitten tähän kuvaan. Sen jälkeen kun testauksen määriä ruvettiin ajamaan alas 27.8. huipun jälkeen, positiivisten osuus on 6.580/2.235= kolminkertaistunut. Tartunnan saaneista saadaan siis kiinni enää arviolta 1/3 verrattuna siihen, kuinka moni heistä saatiin kiinni 27.8.

         STM asetti (18.11.) positiivisten osuudelle tavoitteeksi 3.0-3.5%. Jos nyt päätetään rutistaa positiivisten osuus tulle tasolle, testien määrän pitää nousta noin 80000-100000 testiin päivässä. En ole nähnyt tällaista päättäväisyyttä vielä missään.

          Näen tilanteen niin, että THL pelaa nyt aikaa STM:ää vastaan. Joka päivä kun olennaisten päätösten _toimeenpano_ siirtyy (testaus, rokotukset ja toimenpiteet), THL voittaa ja STM häviää (ja me häviämme). Virkakoneiston hitaus antaa edun THL:lle.

           Takaisin positiivisten osuuksiin. Tilanteessa missä testauksen määrä on vähentynyt, todellisen tartuntatilanteen voi arvioida sairaanhoidon luvuista ja positiivisten osuudesta.

            Tartuntojen määrän kasvu kiihtyy (musta viiva). Sen lisäksi positiivisten osuus kasvaa vielä erikseen. Yhtälö: arvioitu todellisten tartuntojen kasvu = (positiivisten osuuden kasvu) x (todettujen tartuntojen kasvu)

             Positiivisten osuuden kasvu, ja sen myötä todellisten (eli 27.8 testauksen tilannetta vastaavien) tartuntojen voimakas kasvu näkyy siinä, että tämä keltainen suorakaide tässä kuvassa ...

              ... on sama kuin keltainen suorakaide tässä kuvassa.Tästä saa kuvan tulossa olevan epidemian suuruudesta.

               Tässä on arvioitujen todellisten tartuntojen ennuste, johon tuli yhdessä päivässä 229000 tartuntaa lisää. Tällä hetkellä noin 0.3 prosenttia todellisista tartunnan saaneista kuolee, eli tänään tuli noin 0.003x228900 = 686 uutta kuolemaa seuraavalle 6-7 kuukaudelle.

                Tässä on koko tähänastinen epidemia sekä todellisten tartuntojen ennuste. Tästä saa hyvän käsityksen epidemian koosta,ja tämä antaa taustaa STM:n ja THL:n välisten mielipide-erojen kärjistymiselle (eli miksi juuri nyt).

                 Tässä ajan tasalla oleva kuvat Euroopan tilanteesta ja Suomen Gompertz ennusteista (todetut tartunnat). Jos tartuntojen kasvu hidastuu, ennusteet tulevat alas selvästi.

                  Nyt ovat tulleet ensimmäiset laskelmat Omikronin (B.1.1.529) tappavuudesta. Tämän mukaan Omikroniin kuolee noin 3-3.5 kertaa enemmän kuin Deltaan, ja 8x enemmän kuin alkuperäiseen Wuhanin varianttiin.

                   Eli on kaksi päätekijää: 1) kuinka tehokas on leviämään (x) 2) kuinka moni kuolee (y) Syy siihen, että Delta on levinnyt erittäin tehokkaasti, on Deltan kyky levitä nopeammin kuin alkuperäinen variantti. Omikron leviää vielä selvästi nopeammin.

                    Tässä on analysoitu sitä, että miten on mahdollista, että Amsterdamissa koneesta löytyi kymmeniä Omikron tartuntoja. Todella hyvä kysymys.

                     Tässä taitaa olla syy siihen, miksi näitä uusia variantteja tulee nimenomaan Etelä-Afrikasta: merkittävä HIV epidemia, josta on nähtävästi tullut endeeminen.

                      STM ja THL muuten yrittävät tätä samaa endemiaa koronan kanssa, eli että luovutetaan ja jatkossa annetaan viruksen kiertää väestössä. Ei kuulosta kovin hyvältä idealta.

                       Tässä on toinen arvio Omikronin R-luvusta, joka on karkeasti samalla tasolla yllä olevan kanssa. Tämän mukaan leviää 1.38x nopeammin päivässä kuin Delta = 10x nopeammin viikossa.

                        Etelä-Afrikassa Omikron on korvannut Deltan kahdessa viikossa. Omikronilla näyttä siis olevan täysin ylivoimainen kyky kasvaa. Tämän pitäisi olla se päällimmäinen syy huoleen.

                         Odotan kuitenkin THL:n jatkavan samalla linjalla kuin aikaisemminkin. Nyt taidettiin jo sanoa että odotetaan tutkimusnäyttöjä Omikronista. Siis taas kerran ODOTETAAN.

                          Tässä ajan tasalla oleva kuva ilmaantuvuuksista eri maissa. Omikronin ylivoimainen kyky kasvaa näkyy Etelä-Afrikan kasvun kulmakertoimessa, joka on ryhmän suurin. Lasken kasvuluvut (CAGR) seuraavaksi.

                           Omikronin ylivoimainen kyky levitä näyttäisi perustuvan siihen, että latenssiaika (se aika mikä kuluu tartunnan saamisesta siihen, kun oireet ilmaantuvat) on lyhyt. Jos sairastut, rupeat siis itse levittämään tautia paljon nopeammin kuin aikaisemmin.

                            Tässä on hyvä yhteenveto Omicronista (B.1.1.529, cluster 21K).

                            Tässä on toinen hyvä yhteenveto Omicronista (B.1.1.529).

                            Sitten eteenpäin. Perjantaina 26.11. ilmoitettiin 50000 rokotusta, joista arviolta 30000-35000 oli myöhässä ilmoitettuja 1-3 rokotuksia. Ensi perjantaina luvut palautuvat oikealle tasolleen. Joka tapauksessa tilanne näyttää hieman paremmalta.

                             Hallituksen ilmaisema tahto 3. rokotusten määrän nousemisesta ei ole toteutunut. Tähän mennessä ollaan rokotettu ainoastaan 54 prosenttia niistä, joilla on ollut mahdollisuus hakea kolmas rokote. Perjantaina 26.11. ilmoitettiin noin 16000 aikaisemmin annettua 3. rokotusta.

                              Efektiivinen rokotuskattavuus, eli niiden ihmisten osuus, joilla 2. tai 3. rokotteen ottamisesta on kulunut niin vähän aikaa että rokotteen teho vielä ylittää 80%, on kolmen viimeisen päivän aikana vihdoin ruvennut nousemaan. Sekä 2. että 3. rokotuksia on otettu enemmän.

                               Yli 65-vuotiaiden rokotuskattavuuteen on tulossa noin 4-5 kuukauden pituinen aukko, ja kuolleiden määrä on lähtenyt selvään nousuun. Tänään kävi selväksi että Nohynek ajaa laumasuojaa, jonka vuoksi 3. rokotukset vanhuksille ovat pahasti myöhässä. Vanhuksia kuolee nyt.

                                Sekä Nohynekin että Tervahaudan uran jatkumisesta THL:ssä on ollut keskusteluita.

                                Sairaanhoidon tarve on ylittänyt kaikki aikaisemmat ennätykset ja kasvaa noin 1.7x kuukaudessa. Nopeimmin kasvaa teho-osastolla olevien määrä (16.11. jälkeen 2.5x kuukaudessa).

                                 Tartuntojen erittäin nopean kasvun myötä sairaanhoidon kasvuennuste on noussut, ja huippu siirtynyt eteenpäin. Viimeisen viikon toteutuneen kasvun perusteella määrät ovat 10-kertaistumassa tämän ennusteen mukaan.

                                  Kaikki sairaanhoidon ja kuolemien luvut nousevat. Samaan aikaan efektiivinen rokotuskattavuus on ruvennut laskemaan 22.10. jälkeen, kun jo annetut 2. rokotukset vanhenevat. THL ei ole kiirehtinyt 3. rokotuksia.

                                   Kuolemien määrä on lähtenyt nopeaan kasvuun noin 3 viikkoa sen jälkeen, kun ensin yli 80-vuotiaiden efektiivinen rokotekattavuus alkoi vähenemään syyskuun alussa, ja sen jälkeen 70-80 -vuotiaiden rokotuskattavuus 1-1.5 kuukautta myöhemmin.

                                    Kuvasta näkyy, miten yli 80-vuotiaiden efektiivinen rokotuskattavuus rupesi alenemaan elo-syyskuun vaihteessa ja 70-79 -vuotiaiden 1-1.5 kuukautta myöhemmin. THL ei ole halunnut kiirehtiä näiden ikäryhmien rokotuksia.

                                     Yli 80-vuotiaiden päivittäisten kuolemien määrä on viisinkertaistunut sen jälkeen, kun efektiivinen rokotuskattavuus rupesi vähenemään. Iltalehden mukaan THL:n Nohynek ei ole halunnut kiirehtiä 3. rokotuksia, jotka palauttaisivat yli 80-vuotiaiden rokotesuojan.

                                      Perjantaina 26.11. syntyi uusi ilmoitettujen tartuntojen ennätys. THL ilmoitti 1406 tartuntaa, poisti 2, ja viive pieneni 51 tartunnan verran, yhteensä 1406+2-51 = 1355 tartuntaa (punainen viiva).

                                       Viimeisen viikon aikana tapahtunut kasvuvauhdin kaksinkertaistuminen näkyy näissä prosenteissa. 4.02 prosenttia päivässä tarkoittaa sitä, että kuukaudessa tartuntojen määrä power(1.0402;30) = 3.3 -kertaistuu. Eli 1406x3.3 =4600 tartuntaa päivässä välipäivinä.

                                        Tartuntojen ehtymätön kasvu jatkuu. Viime viikon uudet rajoitukset vaikuttavat tartuntoihin noin 5 päivän viiveellä, eli ensi viikolla tartuntojen kasvu ehkä hieman vähenee. En kuitenkaan usko mihinkään olennaiseen heikkenemiseen.

                                         Jaa sosiaalisessa mediassa

                                         Arkisto