Suomen epidemia 10. syyskuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Todettujen tartuntojen voimakas väheneminen jatkuu. Osassa laumasuojapiirejä lasten ikäryhmien ilmaantuvuus on kuitenkin ruvennut nousemaan testien määrän vähenemisestä huolimatta.

  Tänään THL ilmoitti 490 tartuntaa, poisti yhden, ja tunnettu raportoinnin viive kasvoi 32 tartunnalla. Yhteensä 490+1+32=523 tartuntaa (punainen viiva).

   Sairaanhoidossa olevien määrät eivät ole nousseet vähään aikaan, mutta tartuntojen vähetessä sairaalassa on enemmän ihmisiä suhteessa uusiin tartuntoihin. 15.8. jälkeen suhdeluku on noussut 27 prosenttia (musta viiva).

    Tehohoidossa olevien määrä ei ole noussut 16.8. huipun jälkeen.

     Alle 50-vuotiaita kuolee nyt enemmän kuin viime kevään pahimpana aikana. Myös alle 30-vuotiaiden kuolemat sivuavat kevään ennätystasoa. Joka toinen päivä kuolee nyt yksi alle 50-vuotias. (Luvut on laskettu ennen deletointeja.)

      Alle 50-vuotiaiden osuus kuolemista on 4-5 kertaa suurempi kuin kevään 2021 aikana keskimäärin. Vuonna 2020 alle 50-vuotiaita ei ollut kuollut juuri lainkaan. (Luvut on laskettu ennen deletointeja.)

       Kuolemien määrä on noussut siitä huolimatta, että suurin osa väestöstä on rokotettu kahteen kertaan. Yli 80-vuotiaiden osuus on pudonnut noin puoleen.

        Sitten ikäryhmiin. 0-4 -vuotiaiden ilmaantuvuus on kääntynyt nousuun osassa laumasuojapiirejä: Kanta-Hämeessä, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuus nousee.

         Myös 5-9 -vuotiaissa ilmaantuvuuden lasku on hidastunut tai pysähtynyt Kanta-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Päijät-Hämeessä 5-9 -vuotiaiden ilmaantuvuus kasvaa.

          Toinen havainto: vaikka laumasuojapiireissä lasten testausta on vähennetty merkittävästi tai se on lopetettu lähes kokonaan, niin siitä huolimatta 5-9 -vuotiaiden ilmaantuvuus laskee puolet hitaammin kuin tukahduttajapiireissä.

           Tässä esimerkki siitä, millaisia päätöksiä sairaanhoitopiireissä ollaan tehty. Kuva Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteesta 6. syyskuuta.

           Arvioin että laumasuojapiirien yhteenlaskettu 5-9 -vuotiaiden ilmaantuvuus lähtee nousuun noin viikon sisällä. Testauksen vähentämisellä/lopettamisella on siis saavutettu arviolta 2.5 viikkoa kestänyt hyöty tartuntamäärissä (3.9.- noin 18.9.).

            Myös 10-14 -vuotiaissa osa laumasuojapiireistä on ruvennut raportoimaan ilmaantuvuuden nousua. Ilmaantuvuus nousee Keski-Suomessa (vaikka testaaminen on pääsääntöisesti lopetettu) ja Etelä-Pohjanmaalla. Pohjois-Savossa väheneminen näyttää päättyneen.

             Myös 10-14 -vuotiailla tukahduttaminen näyttää olevan tehokkaampi keino vähentää tartuntoja kuin testauksen vähentäminen. Tänään ilmaantuvuus väheni 8.1 prosenttia tukahduttajilla ja 7.6 prosenttia laumasuojapiireissä.

              Ainoa ikäryhmä, missä testauksen vähentäminen näyttää vähentäneen tartuntoja voimakkaammin kuin tukahduttaminen, on 15-19 -vuotiaat. Mutta 2.9. käännekohdan jälkeen myös tukahduttajapiireissä on 15-19 -vuotiaiden ilmaantuvuus laskenut.

               Tässä sairaanhoitopiirien positiivisten osuuden lineaarinen keskiarvo. Laumasuojapiireissä positiivisten osuus on noussut noin 10 prosenttia elokuun lopun jälkeen. Tukahduttajapiireissä keskiarvo on laskenut.

                Jaa sosiaalisessa mediassa

                Arkisto