Suomen epidemia 4. marraskuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Kuolemien ja sairaanhoidon määrä kasvaa, positiivisten osuus nousee, rokotusten määrä vähenee nopeasti, ja 2x rokotettujen arvioitu osuus HUS:n potilasmäärän kasvusta on noussut noin 85 prosenttiin.

  Kahteen kertaan rokotettujen potilaiden osuus HUS:n potilasmäärän kasvusta on noussut noin 85 prosenttiin. Tässä on oletettu, että HUS:n julkaisemat tiedot sisäänotetuista potilaista rokotusten määrän mukaan pätee myös sairaaloissa oleviin potilaisiin.

   Toisin sanoen: vähän sen jälkeen kun niiden ihmisten määrä, joiden saaman 2. rokotteen teho on edelleen yli 80 prosenttia, rupesi laskemaan, lähes kaikki uudet potilaat HUS:n alueella koostuvat 2x rokotetuista.

    Ollaan tultu käännekohtaan. Yhä nopeammin aleneva efektiivinen rokotuskattavuus on todennäköisesti johtanut siihen, että rokottamattomat eivät ole enää se ryhmä, josta suurin osa HUS:n potilasmäärän kasvusta tulee.

     Efektiivinen yli 80 prosentin rokotekattavuus vähenee. Niiden ihmisten, joiden saama 2. rokote on niin äskettäin otettu, ettei sen teho ole ehtinyt vielä laskea 80 prosentin alapuolella, osuus väestöstä vähenee yhä nopeammin.

      Tartuntojen kasvu kiihtyy. Tänään 4.11. THL ilmoitti 740 tartuntaa, ei poistanut yhtään, ja viive kasvoi 17 tartunnan verran. Muuttumattomalla viiveellä ilmoitettu (eli sairanhoitopiirien lukuihin perustuva) uusien tartuntojen määrä on 740+0+17= 757 (punainen viiva).

       OYS (Oulu) erityisvastuualueella ilmaantuvuus nousee kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä paitsi Lapissa.

        OYS eritysvastuualueen nopeasti pahenevasta tilanteesta huolimatta testauksen määrissä ei näy juuri minkäänlaista merkkiä siitä, että tilanteeseen olisi reagoitu.

         Päinvastoin. Oulussa koronasta on tulossa "yksi tauti muiden joukossa". Päättelen, ettei testauksen määrien nostoa olla suunnittelemassa. Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa on suhtautuminen epidemian hallintaan on kuitenkin tiukempaa.

         Oulussa sairaanhoidon lukujen perusteella arvioitu tartuntojen ilmaantuvuus on noin kolme kertaa niin suuri kuin vähentyneen testauksen avulla löydettyjen tartuntojen ilmaantuvuus.

          Jaa sosiaalisessa mediassa

          Arkisto