Suomen epidemia 27. lokakuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Tartuntojen kasvu kiihtyy erityisesti HUS:n alueella sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Rokotusten määrä pienenee ja efektiivinen >80% rokotuskattavuus vähenee edelleen. TAYS ervan sairaanhoidon tilanne heikkenee.

  Tänään THL ilmoitti 739 tartuntaa, ei poistanut yhtään, ja otti kiinni raportoinnin viivettä 70 tartunnan verran. Muuttumattomalla viiveellä laskettu (eli sairaanhoitopiirien lukuihin perustuva) uusien tartuntojen määrä on 739+0-70=669 (punainen viiva).

   HUS:n alueella ilmoitettujen tartuntojen ilmaantuvuus on lähtenyt yhtä voimakkaaseen kasvuun kuin juuri ennen syyslomia. Kasvu 24.10.-27.10. on 13.8% päivässä = 48x kuukaudessa, kun 14.10.-17.10. kasvu oli 13.6% päivässä =45x kuukaudessa.

    Yllä oleva ilmoitettujen tartuntojen ilmaantuvuus on nopea, mutta epätarkempi mittari kuin tässä kuvassa olevat tartuntatautirekisterin luvut. Vastaavaa kasvua ei näy tässä kuvassa, eli saattaa olla kyse siitä että suurempi määrä tartuntoja ilmoitettiin suuremmalla viiveellä.

     Varsinais-Suomessa ilmaantuvuus saavutti miniminsä syyslomien päättyessä, ja on noussut sen jälkeen.

      Keski-Pohjanmaalla ilmaantuvuus on noussut nopeasti. Hidastuminen johtuu todennäköisesti raportoinnin viiveestä, eli en usko että kasvu on todellisuudessa hidastunut. Sairaanhoitopiiri kertoo asukkailleen tilanteesta kerran viikossa, vaikka ilmaantuvuus kasvaa nopeasti.

       Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuus on lähtenyt nopeaan kasvuun 19.10. jälkeen. Kasvuvauhti aikavälillä 19.10.-26.10. on ollut keskimäärin 9.7 prosenttia päivässä = 16x kuukaudessa.

        Pohjois-Pohjanmaalla on tapahtunut kaksi selvää muutosta viimeisen 2-3 päivän aikana: - Oulun osuus tartunnoista on kasvanut - ilmaantuvuuden kasvu on levinnyt lähes kaikkiin alueen kuntiin

         Efektiivinen >80% rokotekattavuus saavutti maksiminsa 22.10. ja on vähentynyt sen jälkeen. 7 päivän muutos (punainen viiva) on kolmatta päivää negatiivinen.

          Efektiivisen >80% rokotekattavuuden alenemisen syy on tässä: yli 65-vuotiaiden rokotekattavuus laskee. Alenemisvauhti on verrannollinen siihen vauhtiin, millä heille annettiin 2. rokotuksia touko-kesäkuussa.

           Laskentamenetelmä on tässä.

            Rokotusten tilanne on huono. Rokotusten määrä on viimeisen viiden viikon aikana (19.9.-26.10.) vähentynyt keskimäärin 1.3 prosenttia päivässä = 32 prosenttia kuukaudessa. Koronapassin todennäköisesti aikaansaama 1. rokotusten määrien kasvu on päättynyt.

             Into käydä hakemassa toista rokotusta laantuu. Päivittäisten rokotusten määrä suhteessa niihin, jotka voivat saada rokotteen ja eivät vielä ole saaneet sitä, saavutti huippunsa 13. syyskuuta ja on vähentynyt sen jälkeen.

              Kuva 3 oli virheellinen. Kiitos @kooran hyvästä havainnosta. Virheen taustalla on THL:n viikonlopun katkot luvuissa. Tässä uusi kuva, jossa THL:n ilmoittamat isot luvut lokakuussa maanantaisin on jaettu viikonlopulle.

               HUS:n alueen ilmoitettujen tartuntojen ilmaantuvuus nousi juuri ennen koulujen syyslomia, saavutti korkeimman arvonsa 4 päivää viimeisen koulupäivän jälkeen 19.10., ja laski 23 prosenttia syysloman aikana. Sen jälkeen ilmaantuvuus on ruvennut jälleen nousemaan.

                16-19 -vuotiaiden halukkuus ottaa rokotuksia on selvästi alempi kuin muilla ikäryhmillä. 12-15 -vuotiaat menivät juuri ohi.

                 16-19 -vuotiaiden ikäryhmässä on isoja eroja halukkuudessa ottaa 2. rokote. Länsi-Pohjan 16-19 -vuotiaista puolet vähemmän on ottanut 2. rokotteen kuin Ahvenanmaan 16-19 -vuotiaat.

                  Syy saattaa olla siinä, että kaikille nuorille on kerrottu moneen kertaan, että tauti on lievä tai oireeton ja ettei se leviä kouluissa. Sitten ihmetellään, miksi nuoret eivät ota rokotuksia.

                   Tässä on toinen syy: virallisten tilastojen mukaan Suomessa ei ole kuollut juuri yhtään alle 30-vuotiasta koronaan. Melkein 90 prosenttia kuolemista on deletoitu pois virallisista luvuista.

                    Huomionarvoista on, että vaikka epidemia on kestänyt kohta kaksi vuotta, niin puolet näistä 21 koronan kanssa kuolleesta alle 30-vuotiaasta on kuollut viimeisen kolmen kuukauden aikana. Tahti on siis 6-kertaistunut.

                     Vasta viime päivinä on ruvennut vähän olemaan juttuja siitä, että myös nuoret voivat joutua sairaalaan. Samaan aikaan THL kuitenkin sanoo edelleen, ettei korona leviä kouluissa ja että tauti on lievä.

                     Tässä päivittäiset kuolemien lisäykset ja poistot THL:n raportoimana. Kaikki alle 30-vuotiaiden kuolemat on poistettu seuraavana päivänä. Vastaavaa ei tapahdu muissa ikäryhmissä.

                      Sairaanhoidon tilanne: OYS ei ole muuttunut, HYKS ja TAYS nousevat, ja TYKS sekä KYS laskevat. Kokonaistilanne ei ole muuttunut.

                       Tässä sairaanhoidon määrät per erityisvastuualue. HYKS, TAYS ja OYS ovat todennäköisesti edelleen nousussa.

                        Tanskassa tehty kokeilu (yhteiskunnan avautuminen) on iteraatio prosessissa, missä ihmisten käyttäytyminen rupeaa vähitellen muuttumaan. Oma mielipide.

                         Myös Suomessa on menossa samanlainen kokeilu (hallituksen Nyt saa elää -strategia 6.9.2021). Myös tämä Suomen avautuminen on iteraatio prosessissa, missä ihmisten käyttäytyminen vähitellen muuttuu.

                          Jaa sosiaalisessa mediassa

                          Arkisto