Suomen epidemia 11. lokakuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Sairaanhoidossa olevien määrä kasvaa edelleen. TAYS erityisvastuualueen (Tampere) luvut kasvoivat tänään selvästi.

  Sairaanhoidossa olevien määrän kasvuvauhti on kaksinkertaistunut viimeisen viikon aikana. Välillä 6.10.-11.10. kasvu on ollut 4.3 prosenttia päivässä (3.6x kuukaudessa), kun 28.9.-6.10. se oli 2.2 prosenttia päivässä (1.9x kuukaudessa). Kasvu tulee HYKS ervan ulkopuolelta.

   Sairaanhoidon tarve noin nelinkertaistuu kuukaudessa (3.6x) nykyisellä kasvuvauhdilla (4.3 prosenttia päivässä aikavälillä 6.10.-11.10.).

    Tässä log asteikolla oleva kuva sairaanhoidossa olevien määristä. Käyrien kulmakertoimet ovat vertailukelpoisia. Kasvu on selvästi nopeinta OYS erityisvastuualueella (erva) ja hitainta HYKS ervan alueella.

     TAYS erityisvastuualueella (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa) sairaanhoidossa olevien määrä on kaksinkertaistunut yhdessä viikossa (4.10.-11.10.). Kasvu on keskimäärin 10.4 prosenttia päivässä.

      Potilasmäärien nousu TAYS ervan alueella tänään johtuu sekä erikoissairaanhoidossa olevien että terveyskeskusten vuodeosastolla olevien määrän voimakkaasta noususta.

       Sairaanhoidon kasvu (4.3 prosenttia päivässä) on nyt melkein kaksi kertaa niin kovaa kuin todettujen tartuntojen kasvu (2.4%, vaaleanpunainen viiva). Syy on edelleen laskevissa testauksen määrissä: pienentynyt testien määrä ei enää riitä löytämään läheskään kaikkia sairaita.

        THL raportoi tänään 1618 tartuntaa, poisti 3, ja tunnettu raportoinnin viive kasvoi 92 tartunnan verran. Muuttumattomalla viiveellä laskettu (eli sairaanhoitopiirien ilmoittamiin lukuihin perustuva) tartuntojen määrä on 1618+3+92=1713 eli 571 per päivä.

         Testien raportoinnissa näyttää olevan samanlainen alkuviikon viime kuin viime viikolla. Määrät vähenevät edelleen.

          Positiivisten osuus koko maassa on 5 prosentin tasolla ja on lähtenyt nousemaan uudelleen.

           Vielä on muutama sairaanhoitopiiri, jossa testataan yhä vähemmän suhteessa väestöön. Satakunnassa, missä testien määrän nousu on pysähtynyt, positiivisten osuus tulee voimalla alas.

            Satakunnassa iso piikki positiivisten osuudessa on takanapäin. Vaikka testien määrä pienenee, niin positiivisten osuus on tullut alas vielä nopeammin ja ilmaantuvuus laskee.

             Etelä-Pohjanmaa on toinen sairaanhoitopiiri, missä testauksen määrä kääntyi takaisin laskuun. Mutta siellä tilanne huononee: sekä ilmaantuvuus että positiivisten osuus nousevat.

              Hyvä uutinen on se, että HUS on (vihdoin) liittynyt nousijoihin. Nyt täytyy vain toivoa, että testien väheneminen johtuu raportoinnin viiveestä.

               Nykyisellä kasvuvauhdilla (4.3 prosenttia päivässä = 3.6x kuukaudessa) sairaanhoidon tarve ylittää koko epidemian maksimin (313 potilasta sairaanhoidossa 31.3.2021) 8.11.2021 eli 28 päivän päästä.

                Kevään 2021 rajoitukset tulivat voimaan 8.3.2021, ja sairaanhoidossa olevien määrän huippu oli 31.3.2021 eli 23 päivää sen jälkeen, kun päätökset tulivat voimaan. Päätökset tehtiin 26.2.2021 eli 33 päivää aikaisemmin.

                 Meillä on siis vielä viisi (5) päivää aikaa saattaa rajoitukset voimaan, mikäli halutaan pitää sekä potilasmäärä että kuolemien määrä koko epidemian maksimin alapuolella.

                  Kuolemien määrä kasvaa samaa vauhtia sairaanhoidossa olevien määrän kanssa. Eniten kuolee nyt yli 80-vuotiaita. Keväällä, kun yli 80-vuotiaille annettujen rokotteiden antamisesta oli kulunut vähemmän aikaa, tilanne ehti hetken aikaa jo olla parempi.

                   Rokotteiden tehon hiipuminen näkyy tässä kuvassa. Yli 80-vuotiaiden osuus kuolemista on alkanut kasvamaan, kun 2. rokotteen antamisesta on kulunut 3 kuukautta. Yli 80-vuotiaat rokotettiin 2. kertaan pääasiassa toukokuun aikana.

                    Rokotteiden tehon hiipuminen näkyy vielä paremmin tässä kuvassa. Yli 80-vuotiaiden osuus kuolemista on yli kaksinkertaistunut runsaassa kuukaudessa (13.8.-21.9.2021). Samaan aikaan rokotteita on varastossa vaika kuinka paljon. Mitään ei vaan saada aikaan.

                     Jaa sosiaalisessa mediassa

                     Arkisto