Suomen epidemia 8. syyskuuta 2021 Ilkka Rauvola Päivitetty

Sairaanhoitopiirien välille on syntynyt suuria eroja erityisestí lasten testauksessa. Yleiskuva on se, että Etelä-Suomen ja/tai isoissa piireissä lasten ilmaantuvuus pienenee, mutta pienissä sairaanhoitopiireissä lasten ilmaantuvuus suurenee.

  Ensin luvut. THL ilmoitti tänään 632 tartuntaa, poisti 3, ja otti viivettä kiinni 42 tartunnan verran. Muuttumattomalla viiveellä laskettu uusien tartuntojen määrä = 632+3-42=593 (punainen viiva).

   Sitten niihin sairaanhoitopiirien välisiin eroihin. 5-9-vuotiaiden ilmaantuvuus pienenee HUS:n alueella ja Varsinais-Suomessa. Väitän tämän pienenemisen johtuvan lasten testauksen vähenemisestä.

    10-14 -vuotiaissa on sama kuvio, eli Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa 10-14 -vuotiaiden testaus on todennäköisesti vähentynyt ja sen vuoksi ilmaantuvuus vähenee. Pirkanmaalla ja Satakunnassa lapsia testataan edelleen ja ilmaantuvuus nousee. Ahvenanmaalla ei tartuntoja.

     Seuraava ryhmä. Vaasassa lapsia testataan ja 5-9 -vuotiaiden ilmaantuvuus nousee. Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa todennäköisesti on vähennetty testausta ja ilmaantuvuus laskee.

      Sama kuvio toistuu 10-14 -vuotiailla näissäkin sairaanhoitopiireissä: vain Vaasassa testataan. Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa todennäköisesti testataan paljon vähemmän ja siksi ilmaantuvuus laskee.

       Kolmas ryhmä: 5-9 -vuotiaiden ilmaantuvuus laskee Etelä-Pohjanmaalla. Keski-Suomi ilmoitti lopettavansa alle 12-vuotiaiden testauksen, mutta ilmaantuvuus nousee. Itä-Savossa kokonaistilanne paranee nopeasti, eli ei ole kyse siitä että testaus vähenisi.

        Sama kuvio toistuu 10-14 -vuotiailla näissäkin sairaanhoitopiireissä: Etelä-Pohjanmaalla lasten testaus on todennäköisesti vähentynyt ja ilmaantuvuus laskee.

         Itä-Savossa kokonaistilanne on parantunut nopeasti, ja arvioin sen (eikä testien vähenemisen) olevan syynä 5-9 ja 10-14 -vuotiaiden ilmaantuvuuden vähenemiseen.

          Myös Kainuussa kokonaistilanne on parantunut nopeasti. Testien määrä on edelleen selvästi maan keskiarvon yläpuolella ja positiivisten osuus on laskenut edelleen.

           Olemme saaneet: 1) Tässä ne sairaanhoitopiirit, jotka todennäköisesti ovat merkittävästi vähentäneet lasten testausta ja joissa sen tuloksena 5-9 -vuotiaiden ilmantuvuus laskee.

            1b) Tässä samojen sairaanhoitopiirien kehitys 10-14 -vuotiaiden tartunnoissa.

             Olemme saaneet: 2) on muodostunut toinen ryhmä sairaanhoitopiirejä, joissa lapsia testataan samalla tavalla kuin ennenkin. Niissä sairaanhoitopiireissä, joissa testausta on vähennetty, kehitys on todennäköisesti vähintään sama.

              2b) Tässä 10-14 -vuotiaiden ilmaantuvuus niissä sairaanhoitopiireissä, joissa testausta ei ole vähennetty. Myös Kainuu ja Itä-Savo kuuluvat tähän ryhmään.

               Myös positiivisten osuuden kehitys on jakautumassa kahteen ryhmään. Positiivisten osuus on ruvennut nousemaan kuudessa yhteensä 11 sairaanhoitopiiristä, jossa lasten testausta ollaan todennäköisesti vähennetty.

                Sen sijaan positiivisten osuus on vähentynyt melkein kaikissa sairaanhoitopiireissä, joissa lasten testausta todennäköisesti ei ole vähennetty. Länsi-Pohja: testaus Ruotsin rajalla vähenee.

                 Yhteenveto: niissä sairaanhoitopiireissä, joissa testausta ei ole vähennetty, ilmaantuvuus ei ole muuttunut 27.8. jälkeen. Ilmaantuvuus on 27.8. jälkeen pienentynyt 4.1 prosenttia päivässä = 71 prosenttia kuukaudessa niissä piireissä joissa testausta on vähennetty.

                  Seuraavaksi voidaan arvioida, montako tartuntaa Suomessa on jäänyt löytämättä muuttuneen testauksen vuoksi. Otaksutaan, että 4.1 prosentin väheneminen ilmaantuvuudessa on jatkunut.

                   Valmista tuli. Tämä kuva on täsmätty tartuntatautirekisterin toteutuneen 7 päivän ilmaantuvuuden kanssa per 4.9.2021. Sen jälkeen (5.9.-8.9.) olen otaksunut trendin jatkuneen.

                    Ja vielä luvut. Vähentyneen testauksen vuoksi Suomessa on jäänyt 27.8. jälkeen arviolta 900 tartuntaa löytämättä. Tällä hetkellä määrä on arviolta 120 päivässä ja on kasvamassa.

                     Jaa sosiaalisessa mediassa

                     Arkisto