PALVELUN KÄYTTÖEHDOT
 
 Verkkopalvelun käyttöehtojen (jäljempänä “Käyttöehdot”) tarkoituksena on antaa palvelua käyttävälle henkilölle (jäljempänä “Käyttäjä”) oikeus käyttää verkkopalvelua. Palvelujen käyttäminen merkitsee, että Käyttäjä on hyväksynyt tämän sopimuksen ehtoineen.
 
 1. Soveltamisala
 
 Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Epidemia.fi -vapaaehtoisryhmän (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) tuottamiin ja ylläpitämiin palveluihin (jäljempänä “Palvelu”). Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikilta osin noudattamaan niitä sekä muita mahdollisia Palveluun liittyviä rajoituksia, ehtoja tai ohjeita.
 
 2. Palvelun käyttö
 
 Käyttäjä saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Palvelun käyttö edellyttää soveltuvia sovelluksia, laitteistoja ja tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Käyttäjä. Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä on huolehtinut vastuulleen kuuluvien seikkojen toimivuudesta.
 
 Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen ehtoja, eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden palveluiden tietosuojakäytännöistä, sisällöstä tai toimivuudesta.
 
 3. Palvelun tekijänoikeudet ja omistusoikeudet
 
 Palvelu ja sen sisältämä Tietokanta-aineisto sisältävät tekijänoikeuslain tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Sinulla ei ole oikeutta Palvelua käyttäessäsi rikkoa voimassa olevaa lainsäädäntöä omalla lainkäyttöalueellasi.
 
 4. Ehtojen ja Palvelun muuttaminen
 
 Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä ehtoihinsa vapaasti muutoksia. Jatkamalla Palvelun käyttöä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.
 
 5. Vastuu ja vahingonkorvaus
 
 Palveluntarjoaja ei takaa palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta, eikä missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjälle, käytettävälle järjestelmälle tai siinä oleville tiedoille, mukaan lukien tietoturvallisuusriskit. Palvelu tarjotaan Käyttäjälle “sellaisena kuin se on” eikä Palveluntarjoaja anna mitään takuita Palvelun toiminnasta, ominaisuuksista, eikä Palveluntarjoaja takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.
 
 Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle Palvelusta tai muusta syystä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuu kaikista vahingoista rajoittuu Käyttäjän Palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytöstä.
 
 6. Tietosuoja ja evästeet
 
 Emme käsittele käyttäjän henkilötietoja emmekä aseta evästeitä.
 
 7. Yhteisöliitännäiset
 
 Palvelussa käytetään kolmannen osapuolen yhteisöliitännäisiä. Niiden avulla sivustoillamme voidaan näyttää sosiaalisen median sisältöjä. Sivuston yhteisöliitännäiset voivat asettaa evästeitä omista palveluistaan heidän käyttöehtojen ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.
 
 Lisätietoja käyttämistämme yhteisöliitännäisistä: Twitter
 
 8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
 Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse sovintoon, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.
 
 9. Ehtojen voimassaolo
 
 Nämä ehdot tulevat voimaan 9.10.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.